Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALEP AHKÂM DEFTERLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
(A GENERAL EVALUATION OF ALEPPO AHKÂM DEFTERS )

Yazar : Nezif CIKAY    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 681-697
186    105


Özet
Halep Ahkâm Defterleri 1742-1881 yılları arasında Halep ve çevresinde çözüme kavuşturulamayan davaları içermektedir. Yerel mahkemelerde halledilemeyen davalar, Divan-ı Hümayun’un devletin en yüksek yargı mercii olması sebebiyle burada sonuçlandırılmıştır. Divan-ı Hümayun hangi milletten ve dinden olursa olsun herkesin şikâyetlerini ilettiği bir çözüm merkezdir. Merkezi otoritenin zayıflaması kanunsuz uygulamaların artmasına sebep olmuştur. Bu durum şikâyetlerin artışını beraberinde getirmiştir. Merkeze iletilen şikâyetler daha önce Mühimme Defterlerine kaydedilmiş ancak 1649 yılından itibaren Şikâyet Defterleri adıyla yeni bir defter türü ihdas edilmiştir. 1742 yılında ise Ahkâm Defterleri oluşturularak soruna hızlı çözüm üretmek amaçlanmıştır. Bu defterlerde halkın başlıca şikâyet konuları olan alacak-verecek, tımar, vakıflar, adi suçlar, yönetici sınıflara yönelik şikâyetler, eşkıyalık hadiseleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ahkam defterleri halkın sorun olarak gördüğü noktalar ve devletin soruna yaklaşımını yansıtan önemli bir bilgi kaynağıdır.

Anahtar Kelimeler
Halep, Ahkâm Defterleri, Şikâyet, Divan-ı Hümayun

Abstract
Aleppo Ahkâm Defters contains cases that can not be resolved in Aleppo and its environs between 1742-1881. The cases that can not be solved in local courts are concluded here because Divan-i Hümayun is the highest judicial authority of thestate. Divan-ı Hümayun is a solution center where everyone complains regardless of the nationality and religion. The weakening of the central authority has led to an increase in illegal administrastions. This situation brought the increase in complaints. Complaints sent to the center were previously registered in Mühimme Defters, but since 1649, a new type of book was created in the name of Şikâyet Defters. In 1742, it was aimed to constitute a quick solution to the problem by forming Ahkâm Defters. In these books, the main complaints of the people are receivables, grooms, foundations, common crimes, grievances against ruling classes, information about banditry attorneys. Ahkâm Defters arepoints that the public regards as a problem and an important source of information reflecting the approach of the state to the problem.

Keywords
, Ahkâm Defters (Verdict Register), Complaint, Divan-ı Hümayun

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri