Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYET ÖNCESİ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MÜZİKTE MODERNLEŞME VE SANATÇI YETİŞTİREN KURUMLARDAN DÂRÜ’L BEDÂYİ- DARÜ’L ELHÂN ÖRNEĞİ
(MODERNIZATION IN MUSIC IN THE PRE-REPUBLIC AND EARLY REPUBLICAN PERIOD AND ARTISTS TRAINING INSTITUTIONS DÂRÜ’L BEDÂYI-DÂRÜ’L ELHÂN )

Yazar : Emre AKGÜN   - Serkan ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 305-319
82    88


Özet
Çalışmanın amacı, Cumhuriyet döneminde modernleşme politikalarının sanatçı yetiştiren kurumlardan Dârü’l Bedâyi ve Dârü’l Elhân da verilen müzik eğitimine ne şekilde yansıdığını görmek, Ziya Gökalp’in Türk Müziği ile ilgili görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin geleneksel müzik kültürüne ne ölçüde etki ettiğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Cumhuriyet döneminde müzikte modernleşme bağlamında III. Selim döneminin başladığı 1789 yılı ile Dârü’l Elhân’ın derleme gezilerinin sonlandığı 1929 yılı arasındaki süreç ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda II. Mahmut ve II. Mahmut döneminden itibaren müzikte batılılaşmanın resmi kurumlar bazında başladığı, Darü’l Bedai ve Darü’l-Elhan’ın kurulması ile ilk konservatuvar örneklerinin temellerinin atıldığı, Özellikle erken Cumhuriyet döneminde (1923 – 1924) Ziya Gökalp’in düşüncelerinin bir sonucu olarak, Geleneksel Türk Sanat Musikisinin Osmanlıdan kalan kötü miras olarak görülüp Geleneksel Türk Halk Musikisinin ön plana çıkarıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
müzik, modernleşme, eğitim, derleme, meşk, Dârü’l-Elhân

Abstract
The aim of the study is to see how the modernization policies of the Republic period reflect on the development and change of Darü'l Bedayi and Darü'l Elhan from the institutions that educate artists, to examine the aims of private schools, associations and societies, to examine the opinions of Ziya Gökalp on Turkish Music to reveal the extent to which views influence traditional music culture. In this study, descriptive screening method as quantitative research methods was used. The research was limited to the period between the year 1826, when the small changes in music began and the Janissary Quarry was removed, and the year 1929, when Darü'l Elhan ended the compilation trips. As a result of Ziya Gökalp's thoughts in the early Republican period (1923-1924), the foundations of the first conservatory samples were laid with the establishment of Darü'l Bedai and Darü'l Elhan, where the westernization in music started from the 2nd Mahmud period on the basis of official institutions,Traditional Turkish Folk Music was seen as the poorest heritage left from the Ottoman Empire and traditional Turkish folk music was brought to the forefront.

Keywords
Music, Modernization, Education, Compilation, Dârü’l-Elhân

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri