Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE HALK MÜZİĞİNİN DERLENMESİ, İCRASI VE EĞİTİMİ KONUSUNDA YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR
(ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS TAKING PLACE IN THEORISATION OF TURKISH FOLK MUSIC FROM REPUBLIC TIME TO PRESENT )

Yazar : Mustafa DAĞDEVİREN   - M. Serkan ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 441-455
147    121


Özet
Çalışmada geçmişi çok eskilere dayanan, yıllarca usta çırak ilişkisiyle, meşk yoluyla ve düğün derneklerle kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan halk müziği mirasımızın kurumsallaşması araştırılmıştır. İlk olarak Dârü’l-Elhân’la birlikte ortaya çıkan kuramsallaşma çalışmaları Ankara Devlet Konservatuvarı, Halkevleri, Köy Enstitüleri, bazı dernek kuruluşlar ve radyonun yayın hayatına başlamasıyla birlikte hızla gelişmiştir. Ayrıca kurumsallaşma en önemli boyutlarından birisi olan Türk Müziği Devlet konservatuvarları, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (HAGEM), Milli Folklor Araştırma Dairesi (MİFAD) gibi halk müziği araştırma birimlerinin çalışmaları incelenmiştir. Kültür Bakanlığının çeşitli illerde kurmuş olduğu Devlet Türk Halk Müziği Koroları halk müziğinin yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Bunlara ek olarak bazı akademisyenler, sanatçılar ve gönüllülerin şahsi gayretleriyle halk müziği mirasının önemli bir bölümü derlenerek kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan, derlenen, notaları yazılan türkülerimizin icra yoluyla doğru bir şekilde temsil edilmesi ve yayılmasını sağlayan kurumların çalışmaları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türk Halk Müziği Kurumları, derleme, TRT, Dârü’l-Elhân, Kültür Bakanlığı

Abstract
In this study, we have investigated the institutionalization of folk music heritage which has reached its past by from ear to ear and from generation to generation with the master apprentice relationship. The institutionalization studies that first emerged with Darü'l Elhan were rapidly developed with the launch of the Ankara State Conservatory, Halkevleri, Village Institutes, some associations, organizations and radio. In addition, studies of folk music research units as one of the most important aspects of institutionalization such as Turkish Music State Conservatories, TRT, Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Education and Research, Department of Research and Development of Folk Cultures (HAGEM), National Folklore Research Department (MIFAD) were examined. The State Turkish Folk Music Choirs established by the Ministry of Culture in various cities are important in terms of popularizing folk music. In addition, an important part of the folk music heritage has been recorded by compiled with the personal efforts of some academicians, artists and volunteers. The activities of the institutions which have been recorded, compiled and written notes of the correct representation and dissemination of the works by the executive were put forward.

Keywords
Turkish Folk Music Institutions, compilation, TRT, Dârü’l-Elhân, Ministry of Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri