Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE SCIENCE LESSON )

Yazar : Esra Kızılay   - Mustafa HAMALOSMANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 625-636
109    129


Özet
Bu araştırmada amaç, fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili bilişsel yapılarını otaya çıkarmaktır. Araştırma verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 32 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. KİT için “fen bilimleri dersi” kavramı anahtar kelime olarak belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili yazdıkları kelimeler incelendiğinde, 149 farklı kelime ile ilişkilendirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu kelimeler içerisinde öğretmen adayı tarafından “fen bilimleri dersi” ile en çok ilişkilendirilenler; “fizik” (f:24), “kimya” (f:23) ve “biyoloji” (f:23) olmuştur. Araştırmada, elde edilen kelimelerin analizi sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen bilimleri dersi” ile ilgili bilişsel yapıları; “fen bilimleri dersinin toplum-çevre ile ilişkisi, fen bilimleri dersi ile ilgili alanlar, fen bilimleri dersinde araştırma, fen bilimleri dersinde terimler, fen bilimleri dersine ilişkin görüşler, fen bilimleri dersinde araç-gereçler” olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler
fen bilimleri dersi, kelime ilişkilendirme testi, öğretmen adayları, bilişsel yapı

Abstract
The aim of this study is to reveal the cognitive structures of pre-service science teachers related to the science lesson. The research data were collected from 32 pre-service science teachers in a university science teaching department in 2015-2016 academic year. In the study, word association test (SEE) was used as data collection tool. The science lesson for WAT was determined as the key word. Examining the words of the pre-service teachers about the science lesson, it was revealed that they related to 149 different words. Among those words, most related to science lesson by pre-service teachers; physics, chemistry and biology. As a result of the analysis of the words obtained in the research, the cognitive structures of pre-service science teachers are divided into six categories. These categories; the relationship between science and the society-environment, the fields related to the science lesson, research in the science lesson, the terms in the science lesson, the views on the science lesson, the tools in the science lesson.

Keywords
science lesson, word association test, pre-service teachers, cognitive structure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri