Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOVİZM VE DIŞAVURUMCULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
(RELATİONSHİP BETWEEN FOVİSM AND EXPRESSİONİSM )

Yazar : Gülser AKTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 31
Sayfa : 396-409
193    143


Özet
Fovizm ve Dışavurumculuk, modern sanatın öncü sanatlarındandır. Her iki sanat hareketi de yoğun renklerle duyguları göstermeye odaklanmıştır. Fovistler nesneyi kendi öz renginden farklı kullanarak, biçimi ve perspektifi bozarak, kaba fırça sürüşleriyle resmetmişlerdir. Dışavurumcular, kendilerinden önce ortaya çıkmış Fovistlerin bu resimsel yaklaşımını örnek alıp, modern çağın metropolleri, makineleri, yeni sosyal ilişkileri içinde kaybolan insanın duygularını ifade etmede kullanmışlardır. Bu araştırmada teknik açıdan birbirine çok benzeyen Fovizm ve Dışavurumculuk sanat hareketlerini, farklı sanat akımı olarak adlandırmanın nedenleri araştırılmıştır. Araştırma için ilgili kitap ve makaleler taranmış, görseller incelenerek karşılaştırılmıştır. Bazı sanat çevreleri, fovizm ve dışavurumculuğun birbirinden farklı sanat akımları olduklarını idda etmektedir. Ancak her iki sanat akımına, tarihsel bağlamları dikkate alınmadan yaklaşıldığında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bakış açısıyla bakıldığında varılan sonuç, her iki sanat akımının da dışavurumcu özellik taşıdığı, Fovizmin iddia edildiği gibi resimsel kompozisyon kaygısı taşımaktan daha fazlası olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Fovizm, Dışavurumculuk, Matisse, Derain, Kirchner.

Abstract
Fauvism and Expressionism is one of the leading arts of modern art. Both art movements are focused on showing emotions with intense colors. The fovists used the object differently from its own color, rendering it in rude brushing, distorting the form and perspective. Expressionists used this pictorial approach of the Fovists who emerged before them and used it to express the feelings of the lost people in the metropolises, machines, new social relations of the modern age. In this study, the reasons for calling the art movements of Fovism and Expressionism, which are very similar to each other, as different art movements were investigated. Related books and articles were scanned for the research and the visuals were examined and compared. Some art circles claim that fauvism and expressionism are different art movements. However, when both art movements were approached without considering their historical contexts, different results were reached. From this point of view, it is concluded that both art movements are expressive, and that Fovism is more than a concern for pictorial composition as claimed.

Keywords
Fovism, Expressionism, Matisse, Derain, Kirchner.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri