Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONSUMER BASED ON THE IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING BRAND VALUE COMPONENTS: A MODEL PROPOSAL
(CONSUMER BASED ON THE IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING BRAND VALUE COMPONENTS: A MODEL PROPOSAL )

Yazar : Tuğba YEĞİN   - Ahmet GÜRBÜZ  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 31
Sayfa : 599-622
259    135


Özet
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, tüketicilere yakın ilgi ve ilişki merkezli pazarlama yaklaşımı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Grönroos 1995: 4). Bu çalışmanın amacı; ilişkisel pazarlamanın tüketiciye temelli marka değeri üzerine etkisini inceleyen tüm çalışmalarda kullanılabilecek bir ölçek oluşturmaktır. Bu amaçla literatüre, yerli ve yabancı kaynaklar irdelenerek, ilişkisel pazarlama ve tüketici temelli marka değeri ölçekleri bir anket formunda birleştirilerek 139 potansiyel mobilya tüketicisine uygulanmıştır. Kullandığımız ölçeklerin güvenilirliğini ve uygulamadan elde ettiğimiz verileri test etmek ve verilerin faktörlerle ne kadar tutarlı olduğunu belirlemek amacıyla güvenilirlik analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İlişkisel Pazarlama, Tüketici Temelli Marka Değeri, Ölçek Geliştirme

Abstract
The 21st century, in which we are involved, revealed the need for close attention and relationship-centered marketing approach to consumers (Grönroos 1995: 4). The purpose of this study is; to create a scale that can be used in all studies examining the effect of relational marketing on consumer-based brand value. For this purpose, domestic and foreign sources have been examined in the literature, and relational marketing and consumer-based brand value scales have been combined into a questionnaire and applied to 139 potential furniture consumers. Reliability analysis was performed to test the reliability of the scales we used and the data we obtained from the application and to determine how consistent the data were with the factors.

Keywords
Relationship Marketing, Consumer Based Brand Value, Scale Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri