Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELİR DÜZEYİNİN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
( THE EFFECT OF INCOME LEVEL ON HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Ali BİRVURAL   - Akın KARAKUYU - Ahmet UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 31
Sayfa : 417-422
147    130


Özet
Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin gelir düzeyleri ve bunların eğitim ve sosyal hayatlarına ilişkin tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde eğitim alan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler nicel anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut gelirleri, burs imkanları ve kısmi zamanlı çalışmalarına yönelik tutumları analiz edilmiş ve beklentileri ölçülmüştür. Ankette yer alan öğrenciler genellikle Hatay dışından gelen öğrencilerden seçildiğinden daha objektif ve karşılaştırma açısından sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Burs, Kısmi Zamanlı Çalışma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,

Abstract
The aim of this study is to determine the income levels of the students of Hatay Mustafa Kemal University and their attitudes towards their education and social lives. The study group consisted of 40 students who were educated at Hatay Mustafa Kemal University. Data were collected by quantitative survey method. Research is a study in the screening model. According to the results of the study, students' current income, scholarship opportunities and attitudes towards part-time studies were analyzed and their expectations were measured. Since the students in the survey are generally selected from non-Hatay students, more objective and comparative data have been tried to be reached.

Keywords
Income, Scholarship, Part-time Study, Hatay Mustafa Kemal University,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri