Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AND INTERNAL CONTROL SYSTEM )

Yazar : Murat KARA   - Hakan ERKUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 176-194
176    92


Özet
Bu çalışma ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve sahip olmayan işletmelerin iç kontrolde ne kadar etkin olduğu araştırılmış ve bu amaçla işletmelere anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması Malatya ve Van ilinde bulunan 275 işletmeye uygulanarak çalışmada kullanılacak veriler elde edilmiştir. Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve sahip olmayan işletmeler ile iç kontrolün beş bileşeni arasındaki etkileşim incelenmiş ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan işletmeler, kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmayan işletmelere oranla iç kontrol sitemleri daha etkin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İç Kontrol, Kalite, Kalite Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu), Toplam Kalite Yönetimi.

Abstract
With this study, the efficiency of the businesses having and without quality management system in internal control was investigated and a survey study was carried out for this purpose. The questionnaire was applied to 275 businesses in Malatya and Van. The answers to the questionnaires were evaluated by using SPSS package program. The interaction between the five components of the internal control and the non-owner businesses with the quality management system certificate and the businesses having the quality management system certificate have been determined to have more effective internal control systems than the businesses that do not have a quality management system certificate.

Keywords
Internal Control, Quality, Quality Management System, ISO (International Organization for Standardiz

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri