Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜYÜMEYE ÇALIŞAN LATİN AMERİKA
(LATIN AMERICA WORKING TO GROW )

Yazar : Çağdaş GÜNDÜZ   - Mehmet DUYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 561-573
64    58


Özet
Geçmişten bugüne çeşitli ekonomik problemlerle uğraşan ve ekonomik istikrarı sağlamakta bir hayli zorlanan Latin Amerika ülkelerinde göreve gelen hükümetlerin ülke yönetiminde de istikrarı sağlama konusunda bir hayli zorlandıkları bilinmektedir. Elbette ki siyasal istikrarın bu ülkelerde tam anlamıyla yerleşememesinin altında birtakım nedenler yatmaktadır. Diğer yandan, bu durum istikrar ya da istikrarsızlığın ülke ekonomilerini ne derece etkilemekte olduğu sorusunu akla getirmektedir. Buradan hareketle, bu çalışmada söz konusu etki ampirik olarak incelenmektedir. Çalışma, Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) ülkelerinin 1996 ve 2016 arası yıllık verilerinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Ekonometrik yöntem olarak yatay kesit ve zaman serisi analizlerini birleştiren panel data tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, araştırma kapsamındaki ülkelerde siyasi istikrarın ekonomik büyüme göstergesi olarak seçilen kişi başına düşen GSYİH değişkeni üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamsız olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siyasal istikrar, Latin Amerika, iktisadi büyüme, panel veri

Abstract
It is known that the governments which have been dealing with various economic problems from past to present and who have been forced to provide economic stability in Latin American countries, have a great difficulty in stabilizing the country also. Of course, there are some reasons why political stability cannot be fully established in these countries. On the other hand, this status raises the question of the extent to which stability or instability affects the economies of countries. Thus, the effect is investigated empirically in this study. The study was conducted based on the annual data of the South American Nations (UNASUR) countries between 1996 and 2016. Panel data, which combines horizontal section and time series analysis, has been used as econometric method. As a result of the study, it was found that the effect of political stability on GDP per capita chosen as an indicator of economic growth was not statistically significant.

Keywords
Political stability, Latin America, economic growth, panel data

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri