Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: TUNCELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
(EVALUATİON OF TOURİSM POTENTİAL BY USİNG SWOT ANALYSIS: A RESEARCH IN TUNCELİ PROVINCE )

Yazar : Bayram Kırmızıgül    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 222-231
61    64


Özet
Turizm, giderek artan seyahat gereksinimleri ile beraber, hem ülkemizde hem de dünyada en yüksek gelir sağlayan hizmet sektörü durumuna gelmiştir. Bu durum, özellikle ekonomik kalkınmada geri kalmış ancak turistik kaynakları bakımından önemli bir değer ifade eden bölgelerin turizm ile canlandırılması umudunu ortaya çıkarmıştır. Tunceli ili de özellikle keşfedilmeyi bekleyen, özgün ve muhteşem doğası ve onu destekleyen bir çok kültürel varlığı ile turistik bir destinasyon olma niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, şehrin bir destinasyon olarak rekabet gücünü ve turist çekebilme potansiyelini belirlemek maksadıyla bir SWOT analizi yapılmıştır. Araştırmada konunun paydaşları ve uzmanları olarak; bürokratlar, sivil toplum kuruluşları üyeleri, turizm işletme yöneticileri ve akademisyenlere, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile açık uçlu sorular yöneltilerek verilere ulaşılmıştır. Bulguların değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar neticesinde, turizm paydaşları ve araştırmacılarına yönelik olarak bir takım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Rekabetçilik, Destinasyon Rekabetçiliği, SWOT Analizi

Abstract
Tourism, with increasing travel requirement, has been the highest income service sector both in our country and in the world. This situation has revealed a hope for the region to be stimulated by toruism, which is underdeveloped economically but has an importance in terms of touristic recources. Tunceli city has also qualification of being a destination with its undiscovered, unique and magnificent nature and supportive cultural wealth. In this study, in order to identify the destination competitiveness and the potential of attracting tourist of the city as a destination, a SWOT analysis has been made. In this research, the data has been achieved with the semi-structured interview, addressing open-ended qouestions to bureaucrats, nongovermental organization members, tourism business managers and academician as stakeholders and experts of the subject. In consequence of the results obtained by evaluation of the findings, some proposals has been suggested for tourism stakeholders and researchers.

Keywords
Key Words: Destination, Competitiveness, Destination Competitiveness, SWOT Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri