Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA KEMANE EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF KEMANE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS )

Yazar : Deniz DİNCEL   - Soner ALGI  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 709-722
135    84


Özet
Bu araştırma; lisans düzeyinde müzik eğitimi veren kurumlarda kemane eğitiminin tüm yönleriyle incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma için konuya yönelik kaynaklara ulaşılıp daha önce yayımlanmış ve yayımlanmamış kitap, makale, bildiri, lisans bitirme, yüksek lisans, doktora - sanatta yeterlik tez çalışmaları taranmış ve yapılmış benzer çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca araştırma için en önemli veri toplama aracı olarak ülkemizde lisans düzeyinde müzik eğitimi veren kurumlarda kemane ile ilgili öğretim elemanlarına 14 sorudan oluşan yarı yapılanmış görüşme formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında; kemane dersinin bir öğrenci için haftada en az 4 saat olması, öğrencilere farklı müzik türlerinden örnekler de öğretilmesi, keman eğitiminde kullanılan nüans, artikülasyon ve parmak numaraları gibi terminolojilerin kemane eğitiminde de kullanılması, alan ile ilgili yazılı kaynak ve metot eksikliği, kemane dersinin belirli bir müfredata uygun yapılması gibi konular üzerinde durulmuş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kemane, Kemane Eğitimi, Türk Halk Müziği

Abstract
This research; The aim of this course is to examine all aspects of kemane education in institutions providing music education at undergraduate level. For the research, resources related to the subject have been reached and previously published and unpublished books, articles, papers, bachelor's degree, master's, doctoral and proficiency in art studies have been reviewed and similar studies have been reviewed. In addition, semi-structured interview form consisting of 14 questions was applied to the instructors of kemane in the institutions providing music education at undergraduate level in Turkey. In the light of the data obtained; a minimum of 4 hours per week for a student of kemane lesson, teaching different music genres to students, use of terminology such as nuance, articulation and finger numbers used in violin education in kemane education, lack of written resources and methods in the field, the subjects such as making the kemane lesson in accordance with a specific curriculum are discussed and interpreted.

Keywords
Kemane, Kemane Education, Turkish Folk Music

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri