Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE YABANCI İŞLEMLERİ VE BORSA
(FOREIGN EXCHANGE AND TRANSACTIONS IN TURKEY )

Yazar : Nevin ÖZER    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 210-221
97    92


Özet
Bu çalışmanın amacı yabancı portföy yatırımlarının BIST 100 endeks getirileri üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında 01.2002-09.2018 tarihleri arasında BIST 100 endeks verileri ve yabancı portföy yatırımlarına ait veri seti aylık verilerinden oluşmaktadır. Kontrol değişkeni olarak ticari kredi faizi ve Amerikan Doları kullanılmıştır. Çalışmada Johansen-Juselius eş bütünleşme testi, Granger nedensellik testi ve varyans ayrıştırma testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre BIST 100 endeks getirisi yabancı portföy yatırımları arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu, ancak değişkenler arasında Granger nedensellik bulunmadığı tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırma testinde ise, BIST 100 endeks getirisinin üzerinde yabancı portföy yatırımlarının etkisinin mevcut olduğu yalnız etki ağırlığının kur değişkeni etkisine göre az olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
BIST100, Yabancı Portföy Yatırımları, Eş bütünleşme, Nedensellik

Abstract
The purpose of this study is to investigate whether foreign portfolio investments have an impact on BIST 100 index returns. Within the scope of the study, data set consisting of BIST 100 index data and foreign portfolio investments between 01.2002-09.2018 is composed of monthly data. Commercial loan interest and US dollar were determined as the control variable. Johansen-Juselius cointegration test, Granger causality test and variance decomposition tests were used in this study. According to the results of the analysis, there was a long-term relationship between the BIST 100 index yield and foreign portfolio investments, but there was no Granger causality among the variables. In the variance decomposition test, it was determined that the effect of foreign portfolio investments on BIST 100 index return was only less than the effect of the effect of exchange rate on the effect of foreign portfolio investments.

Keywords
BIST100, Foreign Portfolio Investments, Co-integration, Causality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri