Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI
(SUSTAINABILITY PRACTICES IN TEXTILE AND FASHION DESIGN )

Yazar : Nursen GEYİK DEĞERLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 402-414
77    65


Özet
İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi döneminde sorunları çözümleyemeye çalışan mühendis ve tasarımcılar; büyük ve hızlı değişimin beklenmeyen avantajlarından ve fırsatlarından yararlanmayı beklediler. Sanayicilerin isteği de, çok sayıda insan için çok yüksek miktarlardaki ürünleri mümkün olan en verimli şekilde üretmekti. Tasarım disiplininde sürdürülebilirlik konusu; yaklaşık otuz beş yıl önce Papanek tarafından gündeme getirilmiş; tasarımcıların sorumluluklarının temel sosyal ve çevresel ihtiyaçlara saygı göstermek olduğuna vurgu yapılmıştır. Sürdürülebilirlik; tekstil ve moda endüstrileri ile tasarım arasındaki bağın düğüm noktasında yer alır. 21. yüzyıl başlarına kadar üreticilerin ve tasarımcıların ihtiyaçlara yönelik olarak sağladığı ürünlerde, tasarım ve inovasyon birlikte çok yer almamıştır. Yeni kaynaklar, bilgi ve içerik paylaşımları sürdürülebilirlik için yeni çözümlerin bulunmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada; günümüz “yeni” tasarım-tasarımcı kavramları ve sürdürülebilirlik ile olan ilişkileri ortaya konmaktadır. Sürdürülebilirliğin, tekstil ve moda tasarımına sosyal, kültürel, endüstriyel ve ekonomik etkileri ve yansımaları irdelenmekte; tekstil ve moda endüstrilerinde tasarıma dayalı farklı sürdürülebilirlik uygulama örnekleri çok yönlü olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tekstil, Moda, Tasarım, Sürdürülebilirlik

Abstract
Engineers and designers trying to solve problems during the Industrial Revolution in England expected to benefit from the unexpected advantages and opportunities of the great and fast change. The industrialists' desire was to produce very high quantities of products in the most efficient way possible for a large number of people. Sustainability in design discipline; about thirty-five years ago was raised by Papanek; it was emphasized that the responsibility of designers was to respect basic social and environmental needs. Sustainability; it is located at the knot of the link between textile and fashion industries and design. By the early 21st century, the products and design provided by the manufacturers and designers were not included in the design and innovation. New resources, information and content sharing will provide new solutions for sustainability. In this study; modern design-designer concepts and their relations with sustainability are revealed. Social, cultural, industrial and economic impacts and reflections of sustainability on textile and fashion design are examined. In the textile and fashion industries, different sustainability practices based on design are examined in a multifaceted manner.

Keywords
Textile, Fashion, Design, Sustainability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri