Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİST’E KOTE ŞİRKETLERİN SATIŞ GELİRLERİ VE NET KÂR TUTARLARI İLE KÂRLILIK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ
(COMPARISON OF SALES REVENUES, NET PROFITS AND PROFITABILITY PERFORMANCE OF FIRMS TRADED IN BIST: THE EXAMPLE OF MANUFACTURING INDUSTRY )

Yazar : Meryem ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 524-542
106    86


Özet
Çalışmanın amacı BIST’e kote imalat sanayi şirketlerinin net satış gelirleri, net kâr tutarları ve kârlılık oranlarını incelemektir. Bu kapsamda 181 imalat sanayi şirketinin değişkenleri arasında uç değerleri olmayan ve mali tablolarına ulaşılabilen 173’ü çalışmaya dâhil edilmiştir. Şirketlerin öncelikle sektörler bazında net satışları, net kâr tutarları ve kârlılık performansları sıralanmış sonrasında imalat sanayi bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca şirketlerin net satışları, net kâr tutarları ve kârlılık oranları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda net satış geliri yüksek olan bir şirketin net kârının da her zaman yüksek olmayacağı; satış geliri çok yüksek olmayan bir şirketin kârlılık oranlarının yüksek olabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca şirketlerin genellikle satış hasılatları ile net kâr tutarları arasında anlamlı ilişki olduğu; bazı alt sektörlerdeki şirketlerin net kâr tutarları ile kârlılık oranları arasında ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Net Kâr Marjı, Aktif Kârlılığı, Özsermaye Kârlılığı, İmalat Sanayi

Abstract
The purpose of the study is to examine the net sales revenues, net profit amounts and profitability ratios of the manufacturing firms listed in the BIST. In this context, 173 of the 181 manufacturing industry firms that do not extreme values among the variables and whose financial statements can be accessed are included in the study. First of all, net sales, net profits and profitability performances of firms are listed and then manufacturing industry firms is evaluated as a whole. In addition, the relationship between the net sales of the firms, the net profit amounts and the profitability ratios are analyzed by correlation analysis. As a result of the study, it is determined that the net profit of a firm with high net sales revenue is not always high and the profitability rates of a firm whose sales revenue is not very high can be high. In addition, it is determined that there is a significant relationship between sales revenue and net profit and there is a relationship between the net profit and profitability ratios of the firms in some sub-sectors.

Keywords
Return on Assets, Return on Equity, Return on Sales, Manufacturing Industry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri