Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN MERKEZİYETÇİ SİYASETİ EKSENİNDE CEMAL PAŞA VE SURİYE
(DJEMAL PASHA AND SYRIA, IN THE FRAME OF CENTRALIST POLICY OF THE COMMITTEE OF UNINION AND PROGRESS )

Yazar : Nevzat ARTUÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 133-153
65    93


Özet
XX. Yüzyıl başlarında büyük devletler tarafından Ortadoğu ve Suriye’de gerçekleştirilen casusluk ve misyonerlik çalışmaları, Osmanlı sonrası parçalanmış yeni bir coğrafya meydana getirme amacına yönelikti. II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası yaşanan belirsizlik ortamının etkisiyle bölgedeki otorite boşluğu açıkça hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Arap ihtilalci hareketleri büyümüş, Suriye’de muhtariyet söylentileri ortaya atılmış, Hicaz’da Şerif Hüseyin İngiltere ile görüşmelere başlamıştır. 1913 Bâb-ı Âli Baskını ile iktidara tamamen egemen olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, otorite boşluğunu Cemal Paşa gibi güçlü bir şahsiyetle kapatmaya çalışmışlardır. Gerçekten de üç yıl bölgede kalmış olan Cemal Paşa, siyasi ve askeri otoritesi kadar imar-iskan, eğitim ve kültürel faaliyetleri ile bölgenin kaderini değiştirmeye çalışmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı bu çabaların gerçekleşmesi önünde en büyük engel olmuştur. Çalışmamızda konuya ilişkin yeni çıkan yayınlarla birlikte Cemal Paşa’nın Suriye’deki idare tarzının ipuçlarına ulaşmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Suriye, Ortadoğu, Cemal Paşa

Abstract
Espionage and missionary activities carried out in The Middle East and Syria by great powers at the beggining of XX. century were intented for forming a fragmented new geography after The Ottoman State. The authority gap in the region which was being experienced by the effect of the uncertainity atmosphere ,after the declaration of The Ottoman Constitutionalism II, started to be felt clearly. In this frame revolutionist Arabic movements had flourished and autonomy rumors came out and in Hijaz, Sharif Hussein started negotiations with England. The Committee of Union and Proggress which had a complete control of the power of the country after Bab-ı Âli Baskını tried to fulfill the authority gap with a strong personality like Cemal Pasha. Actually, Cemal Pasha who stayed in the region for three years tried to change the fate of the mentioned region with public works and housing and education and cultural activities within the limits of his politic and military authority. However, The first World War became the biggest obstacle infront of these efforts. In our study we we will try to reach the clue of the governing style of Cemal Pasha in Syria using the new publications related to the topic.

Keywords
The Committee of Union and Progress, Syria, The Middle East, Djemal Pasha, Sharif Hussein.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri