Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN MERKEZİYETÇİ SİYASETİ EKSENİNDE CEMAL PAŞA VE SURİYE
(DJEMAL PASHA AND SYRIA, IN THE FRAME OF CENTRALIST POLICY OF THE COMMITTEE OF UNINION AND PROGRESS )

Yazar : Nevzat ARTUÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 133-153
129    153


Özet
XX. Yüzyıl başlarında büyük devletler tarafından Ortadoğu ve Suriye’de gerçekleştirilen casusluk ve misyonerlik çalışmaları, Osmanlı sonrası parçalanmış yeni bir coğrafya meydana getirme amacına yönelikti. II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası yaşanan belirsizlik ortamının etkisiyle bölgedeki otorite boşluğu açıkça hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede Arap ihtilalci hareketleri büyümüş, Suriye’de muhtariyet söylentileri ortaya atılmış, Hicaz’da Şerif Hüseyin İngiltere ile görüşmelere başlamıştır. 1913 Bâb-ı Âli Baskını ile iktidara tamamen egemen olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, otorite boşluğunu Cemal Paşa gibi güçlü bir şahsiyetle kapatmaya çalışmışlardır. Gerçekten de üç yıl bölgede kalmış olan Cemal Paşa, siyasi ve askeri otoritesi kadar imar-iskan, eğitim ve kültürel faaliyetleri ile bölgenin kaderini değiştirmeye çalışmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı bu çabaların gerçekleşmesi önünde en büyük engel olmuştur. Çalışmamızda konuya ilişkin yeni çıkan yayınlarla birlikte Cemal Paşa’nın Suriye’deki idare tarzının ipuçlarına ulaşmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Suriye, Ortadoğu, Cemal Paşa

Abstract
Espionage and missionary activities carried out in The Middle East and Syria by great powers at the beggining of XX. century were intented for forming a fragmented new geography after The Ottoman State. The authority gap in the region which was being experienced by the effect of the uncertainity atmosphere ,after the declaration of The Ottoman Constitutionalism II, started to be felt clearly. In this frame revolutionist Arabic movements had flourished and autonomy rumors came out and in Hijaz, Sharif Hussein started negotiations with England. The Committee of Union and Proggress which had a complete control of the power of the country after Bab-ı Âli Baskını tried to fulfill the authority gap with a strong personality like Cemal Pasha. Actually, Cemal Pasha who stayed in the region for three years tried to change the fate of the mentioned region with public works and housing and education and cultural activities within the limits of his politic and military authority. However, The first World War became the biggest obstacle infront of these efforts. In our study we we will try to reach the clue of the governing style of Cemal Pasha in Syria using the new publications related to the topic.

Keywords
The Committee of Union and Progress, Syria, The Middle East, Djemal Pasha, Sharif Hussein.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri