Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUARI BALE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZLERDE KARŞILAŞTIKLARI SAKATLIKLAR VE DEĞERLENDİRMESİ
(AN EVALUATION OF INJURIES THAT ISTANBUL UNIVERSITY STATE CONSERVATORY BALLET DEPARTMENT STUDENTS ENCOUNTER )

Yazar : Yahya DOĞAR   - Çiğdem GÖKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 543-551
65    56


Özet
Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde okuyan 21’i balerin 19’u balet olmak üzere toplam 40 gönüllü öğrenci üzerine uygulanmıştır. Öğrencilerin egzersizlerde karşılaştıkları sakatlık türleri ve nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Balerin ve baletlerin yaş aralıkları 14-21’dir. Öğrencilere egzersizlerde karşılaştıkları sakatlıklarla ilgili 25 soru yöneltilmiş ve bizzat cevapları alınmıştır. Anket formunda elde edilen ham veriler cinsiyetlere göre frekans (f) ve yüzdeler (%) halinde çapraz tablolarla verilmiştir. Balerin ve baletlerin % 77,50’ sinin sakatlık geçirdiği, sakatlık türleri içinde en çok burkulma, açık yara ve ayak deformiteleri yaşandığı, sakatlıkların çoğunlukla alt ekstremite bölgelerinde meydana geldiği ve allegro hareket gruplarında yaşandığı tespit edilmiştir. Sakatlanma nedenlerinin yeterli ısınamama, salon ısısının yetersizliği ve salon zemininin uygunsuzluğu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Balerin ve baletlerde sakatlanmalar, Bale öğrencileri ve sakatlıklar, Bale ve yaralanmalar

Abstract
This research have been applied to 40 voluntary students, 21 of whom were ballerinas and the other 19 were ballet dancers of Istanbul University State Conservatory Ballet Department. The types of injuries that students encounter in their exercises and reasons for these injuries are tried to be put forward. Ages of ballerinas and ballet dancers differed from 14 to 21. There were 25 questions directed to students about the injuries they encounter in their exercises and the responses were recorded. The raw data obtained in the questionnaire are given with cross tables in terms of frequency (f) and percentages (%) according to the genders. It was determined that 77.50% of ballerinas and ballet dancers had injuries, most types of which were sprains, open wounds and foot deformities and these injuries mostly occurred in the lower extremity and in allegro movement forms. It was observed that the reasons for injuries were insufficient warming up, inadequate sports hall temperature and inappropriate sports hall floor.

Keywords
Injuries of ballerinas and ballet dancers, Ballet students and injuries, Ballet and injuri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri