Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTEDE TAKIM VE BİREYSEL SPOR İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN İMGELEME YETİLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYZING THE IMAGINATION ABILITY OF ATHLETES DEALING WITH TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS )

Yazar : Özgür DİNÇER   - Murat SON - Çağla GÜGÜNAĞAOĞLU - Doğukan YURDAKUL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 306-316
55    52


Özet
Hayal etme ve imgeleme hedef koyma ve gerçekleştirme açısından gelişimi hızlandırır ve amaca ulaşmada kolaylık sağlar. Bu açıdan sporcularda imgeleme, performanslarının pozitif etkilemesini sağlayan önemli bir kavram olduğu düşünülmektedir. Bizde bu çalışmada takım sporu ve bireysel sporla uğraşan sporcuların imgeleme yetilerinin farkını incelemeyi amaçladık. Araştırmaya, 50 çeşitli üniversitelerde okuyan ortalama (8,66±3,33) yıldır badminton sporu ile uğraşan yaş (20,9±2,31) olan 25 kız ve 25 erkek sporcu ve aynı şekilde 50 çeşitli üniversitelerde okuyan ortalama (6,44±2,94) yıldır basketbol sporu ile uğraşan yaş (19,8±1,35) olan 25 kız ve 25 erkek sporcu katılmıştır. Sporcuların imgeleme biçimlerini belirlemek amacıyla Hall ve ark., (Hall ve ark., 1998) tarafından geliştirilen Sporda İmgeleme Envanteri (SİE) kullanılmıştır. Sporda İmgeleme Envanteri’nin Türkçe’ye adaptasyonu Kızıldağ (Kızıldağ, 2007) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, gruplar arasındaki farklılıkları incelemek için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ayrıca grup içi korelasyon değerleri de incelenmiştir. Yapılan araştırmada, çalışmaya katılan gruplar açısından imgeleme yetilerinde, grup içi yapılan korelasyon değerlerinde ve basketbol grubunun cinsiyet farklılıklarında 0<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak, gruplar arasında bilişsel imgeleme ve motivasyonel genel ustalık alt boyutlarında 0<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (P<0,05). Ancak motivasyonel özel imgeleme ve motivasyonel genel uyarılmışlık alt boyutlarında 0<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (P>0,05). Basketbol grubunun cinsiyet faklılıklarına göre, motivasyonel genel ustalık alt boyutu açısından erkeklere göre daha yüksek imgeleme puanına sahip olduğu tespit edilmiştir (P<0,05).

Anahtar Kelimeler
Takım sporu, bireysel spor, imgeleme.

Abstract
Dreaming and imagination accelerate developments in terms of setting goals and achieve them and these also help us reach our aims. In this matter, imagination is considered is one of the most important concepts which affect athletes’ performances in a positive way. In this study, we aim to analyze the differences in imagination ability among athletes in team sports and individual sports. From 50 different university, 25 female and 25 male who have been doing badminton sports for average (8,66±3,33) years and whose average of age is (20,9±2,31); and 25 female and 25 male who have been doing basketball sports for average (6,44±2,94) years and whose average of age is (19,8±1,35) participated in this study. To identify their imagination style, Imagination Inventory in Sports (SİE) by Hall et.al (Hall et. al, 1998) was applied. Turkish adaptation of this Imagination Inventory in Sports was made by Kızıldağ (Kızıldağ, 2007). Mann Whitney U test was used to analyze the descriptive statistics and differences among the groups in data analyzing. Correlation value was also studied. Significant differences in 0<0,05 level were found in intragroup correlation values and in gender differences of basketball group. Significant differences in 0<0,05 level were found in cognitive imagination and sub-dimension of motivational general mastership. (P<0,05) However, no significant differences in 0<0,05 level were found in motivational special imagination and motivational general evoked sub-dimensions. According to gender differences, basketball group was defined to have more imagination points in terms of sub-dimension of motivational general mastership. (P<0,05).

Keywords
Team Sport, individual sport, imagination

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri