Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İHAP HULUSİ GÖREY’İN AFİŞLERİNDE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKASI
(THE ECONOMİC POLICY OF EARLY REPUBLICAN ERA IN THE POSTERS OF IHAP HULUSI GOREY )

Yazar : Ayla ACAR    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 317-336
103    175


Özet
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ardından Misak-ı Milli sınırları içinde kurulan ulus-devletle siyasal bağımsızlık sağlanmıştı; sıra ekonomik bağımsızlıktaydı. 1923-1930 döneminin liberal politikaları 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte yerini devletçiliğe bıraktı. Yeterince sermaye birikiminin olmadığı ve sanayi yatırımlarının devlet tarafından yapıldığı bu dönemin ekonomi politikasının öne çıkan özellikleri sanayileşme, yerli malı kullanımının teşviki ve tasarruftur. Siyasal iktidar, hem sanayi yatırımlarını halka duyurmak hem de tasarrufu ve yerli malı kullanımını teşvik etmek için dönemin en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan afişleri kullanmıştır. İhap Hulusi Görey’in afişlerinde dönemin ekonomi politikasının yansımalarını göstergebilim kuramı çerçevesinde çözümleyen bu çalışmada, bu afişlerle genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik atılımlarının topluma aktarıldığı ve izlenen ekonomi politikanın temel ilkelerinin yurttaşlara duyurulduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Erken Cumhuriyet dönemi ekonomi politikası, tasarruf, yerli malı, İhap Hulusi Görey.

Abstract
Following the National Independence War, political independence was established by the nation-state founded under the restrictions of the Misak-I Milli; economic independence was yet to follow. The liberal politics of the 1923-1930 period were replaced by statism after the worldwide economic crisis in 1929. The prominent features of the economic policy of this period, when there was insufficient capital accumulation and when the industrial investments were made by the state, were industrialization, promotion of domestic goods and saving. In order to publicize the industrial investments and promote the use of domestic goods and saving, the political power has used one of the most important means of mass media of the period- the posters and newspaper advertisement. Using the semiotics theory to analyze the posters of Ihap Hulusi Gorey reflecting the economic policy of that period, this study reveals that the economic developments of the young Turkish Republic and the main principles of the economic policy followed were publicized by these posters.

Keywords
The Economic Policy of Early Republican Era, saving, domestic good, Ihap Hulusi Gorey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri