Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN UNSURLARIN ARAŞTIRILMASI: HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDE BİR UYGULAMA
(RESEARCH ON THE FACTORS THAT ARE AFFECTING THE SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS: AN APPLICATION IN HARRAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING )

Yazar : Hedibe EKİNCİ   - Arjin YORĞUN - Mehmet MİMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 731-737
108    80


Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik başarıları üzerine etki eden faktörlerin araştırılması ve bu faktörlerin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu araştırma, 70’i kız, 30’u erkek olmak üzere toplam 100 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılar başarılarını etki edebilecek 5-li Likert tipi 11 maddeyi değerlendirmiş uygulama yaparak öğrenmenin başarı açısından en çok önemi görülürken, ders kitaplarından öğrenmenin öğrenciler tarafından daha az tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Bu iki unsuru değerlendirmede öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm, aylık gelir, anne eğitimi, baba eğitimi, lise derecesi, bölüm seçme isteği, bulunulan sınıf gibi demografik özelliklerin 0,05 anlamlılık düzeyinde etkisi saptanamamıştır. Çalışmanın sonuçları mühendislik eğitiminde başarının artırılması için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
mühendislik eğitimi, başarı unsurları, demografik özellikler

Abstract
The aim of this study is to research the factors affecting the academic achievements and to analyze these factors. This research is conducted on a total number of 100 students 30 of which were males and 70 of them were females. In this study 11 5-Likert scale items related to success of engineering education were evaluated by participants and findings indicate that application is the best way to learn while students agree with learning from text books the least. Students’ demographic characteristics such as gender, age, department, monthly income, mother education, father education, high school graduation degree, department selection factor, class were not found to be significant at 0,05 levels on the evaluations of these two items. The results of this study can be used to improve the success level of engineering education.

Keywords
Engineering education, the success factors, demographic characteristics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri