Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN VAN SAZLIĞI SULAK ALANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE VAN REEDY WETLAND )

Yazar : Nurcan AVŞİN   - M. Selim ERZEN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 283-295
108    97


Özet
Ekolojik düzenin işleyişinde ve bu bütünlüğün korunmasında önemli bir rol üstlenen sulak alanlar, birçok canlı türüne ev sahipliği yapmalarının yanı sıra, birer doğal filtre görevi de üstlenmektedirler. Bu itibarla sulak alanlar, üzerinde önemle durulması gereken tabiat parçalarıdır. Araştırmamıza konu olan Van Sazlığı sulak alanı, ev sahipliği yaptığı canlı türleri bakımından oldukça önemli bir konumdadır. Van Gölü’nün güneydoğusunda bulunan ve yaklaşık 150 kuş türü ile birçok bitki çeşidini barındıran bu alan bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özellikle bölgede sürdürülen çeşitli insan faaliyetleri, bu alanı ve dolayısıyla ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Yapımı önceki yıllarda tamamlanan ve bu sahanın önemli bir bölümünü yok eden Van Havaalanı’nın şimdilerde havalimanına dönüştürülme süreci ve bu doğrultuda sürdürülen diğer çalışmalar, bölgenin bir kısmını daha etkiyecek gibi gözükmektedir. Ayrıca son dönemde uygulamaya konulan sahil yolu projesi, Van Sazlığı sulak alanının sonunu getirecek türde bir çalışma olup, tasarlanan sahil yolu, bu sulak alan üzerinden geçirilecektir. Bu tehditler nedeni ile tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çalışma alanında yapılan saha çalışmaları neticesinde bazı bulgular ortaya konulmuştur. Sahaya ilişkin değerlendirme raporlarından da faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çevre ve insan, Sulak alanlar, Van Gölü Havzası, Antropojen etmenler

Abstract
Wetlands which have an important role on the functioning of the ecological processes and the totality of this system are both house owner for many animals and plants, and they are natural filters. Therfore wetlands are the parts of nature which needs that significantly taking care. The Van reedy wetland that is the subject of this study is in the important situation in terms of the kinds of animals and plants which are live in. This area that is house owner for 150 sorts of birds in the southeast of the Van Lake enconters the threat of disappearance. Especially some human activities in this area threaten the area and the ecological balance. The devolopment of the airport that was complated a lot of years ago and destroyed an important part of the wetland, and the other building processes seem to affect the some parts of the wetland. Also the environmental arrangements and the underwork process of the local government seem to negatively affect the area. Furthermore the Coastal Road Project that was started to carry out short time ago, will traverse this area. During the field studies some finding of threats were determined and the reports of the experts were used.

Keywords
Environment and human, Wetlands, Van Lake Basin, Human activity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri