Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMAN EDEBİYATINDA ENGELLİLİK
(DISABILITY IN GERMAN LITERATURE )

Yazar : Nilay VAROL    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 751-757
116    97


Özet
Engellilik durumuna yönelik değerlendirmeler, yalnızca fiziksel engellilik durumları ile ilişkili değildir. Çeşitli düzeylerde depresif problemlerin mevcut olma durumu da bir engellilik oluşturabilmektedir. Bu araştırmada, Alman Edebiyatı’nda irdelemeler geliştirilerek Stefan Zweig’ın Sabırsız Yürek eseriyle Günter Grass’ın Teneke Trampet eseri incelenmiştir. Eserlerde yalnızca fiziksel yönden engellilik durumu dikkate alınmamış ve özellikle de Zweig eserinde düşünsel dünya açısından da engellilik durumu değerlendirilmiştir. Ayraca eserlerde, psikanaliz yaklaşım oluşturularak engelli bireyin ailesine, sosyal yaşantısına, iç dünyasına ve eserlerde kullanılan dile yönelik etkinlikler değerlendirilmiştir. Bunlara yönelik ifadeler özellikle de, engelli bireylerin insanlara muhtaç olma ya da olmama veya hem ailesi hem de çevresi tarafından karşılaştığı davranışlar üzerinedir. Diğer önemli durum ise, söz konusu davranışlarla engelliler tarafından algılanan davranışlar ilişkisidir. Bu tür unsurlar, çeşitli modellerle incelenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle her iki romanda oluşturulan modeller, tıbbi, ahlaki ve sosyal modellerdir. Eserler kapsamında modellerin tamamının mevcut olduğu ve özellikle de sosyal modelin etkisini gösterdiği değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Stefan Zweig, Günter Grass, Alman Edebiyatı, Engellilik.

Abstract
Assessments of disability are not only related to physical disability. The presence of depressive problems at various levels may also create a disability. In this research, in the German Literature, the works of Günter Grass and the Tin Trumpet were examined by Stefan Zweig's Sabanced Heart. Only physically disability was not taken into consideration in the works, and especially in Zweig, the disability situation was evaluated in terms of the intellectual world. In the works of Ayraca, psychoanalytic approach was developed and activities for the family, the social life, the inner world and the language used in the works were evaluated. In particular, the expressions are about the behavior of persons with disabilities in need or not, or the behaviors that the disabled person faces by his / her family and environment. Another important aspect is the relationship between behaviors and behaviors perceived by the disabled. Such elements have been studied with various models. For this reason, models created in both novels are medical, moral and social models. In the context of the works, it is evaluated that all of the models are present and especially the effect of the social model.

Keywords
Stefan Zweig, Günter Grass, German Literature, Disability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri