Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALÂEDDİN YAVAŞCA’NIN MIZRAP DERGİSİNDE ELE ALDIĞI MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON THE ARTICLES DISCUSSED BY ALÂEDDİN YAVAŞCA IN MIZRAP MAGAZINE )

Yazar : Seda DÜZYOL YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 243-253
68    80


Özet
1982 ve 1987 yılları arasında 60 sayı olarak yayımlanmış olan Mızrap Dergisi kültür, turizm, müzik aktüalite konularını ele almıştır. Dergide çok sayıda makale, düz yazı, şiir bulunmaktadır. Bestekârların musikîye olan bakış açıları anlatılmış, sanat haberlerine sıklıkla yer verilmiştir. Dergide, Alâeddin Yavaşca’nın “Asırlar Boyu Türk Musikisi Bestekârları ve Beste Formları” başlığı altında yedi adet yazısı bulunmaktadır. İlk yazısı derginin 5. sayısında, bu başlık altındaki son yazısı ise derginin 13. sayısında son bulmuştur. Dergide Yavaşca’nın bir çok başlık altında yazıları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada sadece “Asırlar Boyu Türk Musikisi Bestekârları ve Beste Formları” başlığı altındaki yazılar incelenmiştir. Türk Musikisinde form konusundaki yazılarında, din dışı ve dini musikiden bahsedilmiş, beste formu, kâr formu anlatılmış, Farabi’nin kitabında bulunan, 12 makamın müzikle tedavi yöntemlerininin psikolojiye etkileri maddeler halinde verilmiştir. 13. ve 17. yüzyıllar arası yaşamış olan bestakarların beste formları, bestakârların eserleri ve o döneme ait olan etkileri dizelere eklenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Alâeddin Yavaşca, Bestekâr, Beste formu, Mızrap, Türk musikîsi.

Anahtar Kelimeler
Alâeddin Yavaşca, Bestekâr, Beste formu, Mızrap, Türk musikîsi.

Abstract
Mızrap Magazine, which was published in 60 issues between 1982 and 1987, dealt with the issues of culture, tourism, music actuality. There are many articles, articles, proses and poems in the magazine. Composers' perspectives on music were described and art news was frequently included. In the magazine, Alâeddin Yavaşca has seven articles under the title of Turkish Music Composers and Composition Forms for Centuries. His first article was published in the 5th issue of the magazine while his last article under this title was published in the 13th issue of the magazine. In the magazine, Yavaşca has articles under many titles. However, in this study, only the articles written under the title of Turkish Music Composers and Composition Forms for Centuries were examined. In his articles about form in Turkish Music, non-religious music and religious music were mentioned, composition form and kâr form were described, and the effects of music treatment methods of 12 maqam in Farabi's book on psychology were given in items. The composition forms of the composers who lived between the 13th and 17th centuries, their works and their effects on that period were added to the lines. The qualitative research method was used in the study.

Keywords
Alaeddin Yavaşca, Mızrap, Composition Form, Turkish Music, Composer

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri