Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TATBİKİ DİLCİLİĞİN MAKSAD VE VAZİFELERİ
(GOALS AND OBJECTIVES OF APPLICATION LANGUAGE )

Yazar : Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA   - Elmira HƏMZƏYEVA  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 103-108
117    144


Özet
H?r hansı bir elmin inkişafı insanların praktik f?aliyy?ti ehtiyaclarından doğur v? bu ehtiyaclarla mü?yy?nl?şir. H?r hansı bir elmin tarixi göst?rir ki, elmd? ?vv?ll?r t?tbiqi m?s?l?l?r hakim olmuş v? elm inkişaf etdikc? ümumil?şm?l?r aparmaq m?qs?dil?, h?r d?f? eyni t?crüb?l?r? qayıtmamaq üçün onlardan n?z?ri bölm? ayrılmışdır. Dilçiliyi ş?rti olaraq "elmi dilçilik" v? ya “dilçilik n?z?riyy?si” iki gism? bölürl?r. Görk?mli alim ?.R?c?bli d? bu m?s?l?y? öz münasib?tini bel? bildirir: “Elmin t?tbiqi v? qeyri-t?tbiqi (n?z?ri) bölm?l?ri arasındakı s?rh?d olduqca ş?rtidir v? çox vaxt t?tbiqi bölm?nin harada bitdiyi, n?z?ri bölm?nin haradan başlandığını mü?yy?nl?şdirm?k mümkün olmur. Ancaq bir şey şübh?sizdir: bütün zamanlarda ictimai ehtiyac v? sosial ş?rait elmin t?r?qqisini, inkişafını stimullaşdırmışdır”

Anahtar Kelimeler
Elim, m?s?l?, m?ks?d, n?z?ri,dilçilik, t?tbigi

Abstract
The development of any science comes from the needs of people's practical activity and is determined by these needs. The history of any science indicates that prior to application of science in the field of science, the theoretical partition was separated from them to avoid the same experiences every time in order to make generalizations as science progresses. The linguistics is conditionally divided into two categories: "scientific linguistics" or "linguistic theory". The distinguished scientist Rajabli also expresses his position on this issue: "The boundary between the application of science and the non-applied (theoretical) divisions is a precondition, and it is often not possible to determine where the unit of the application unit is starting, where the theoretical unit originated. But nothing is doubtful: social needs and social conditions at all times have stimulated the progress and development of science.

Keywords
Science, issue, reason, theoretical, linguistics, application

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri