Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TATBİKİ DİLCİLİĞİN MAKSAD VE VAZİFELERİ
(GOALS AND OBJECTIVES OF APPLICATION LANGUAGE )

Yazar : Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA   - Elmira HƏMZƏYEVA  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 103-108
67    74


Özet
H?r hansı bir elmin inkişafı insanların praktik f?aliyy?ti ehtiyaclarından doğur v? bu ehtiyaclarla mü?yy?nl?şir. H?r hansı bir elmin tarixi göst?rir ki, elmd? ?vv?ll?r t?tbiqi m?s?l?l?r hakim olmuş v? elm inkişaf etdikc? ümumil?şm?l?r aparmaq m?qs?dil?, h?r d?f? eyni t?crüb?l?r? qayıtmamaq üçün onlardan n?z?ri bölm? ayrılmışdır. Dilçiliyi ş?rti olaraq "elmi dilçilik" v? ya “dilçilik n?z?riyy?si” iki gism? bölürl?r. Görk?mli alim ?.R?c?bli d? bu m?s?l?y? öz münasib?tini bel? bildirir: “Elmin t?tbiqi v? qeyri-t?tbiqi (n?z?ri) bölm?l?ri arasındakı s?rh?d olduqca ş?rtidir v? çox vaxt t?tbiqi bölm?nin harada bitdiyi, n?z?ri bölm?nin haradan başlandığını mü?yy?nl?şdirm?k mümkün olmur. Ancaq bir şey şübh?sizdir: bütün zamanlarda ictimai ehtiyac v? sosial ş?rait elmin t?r?qqisini, inkişafını stimullaşdırmışdır”

Anahtar Kelimeler
Elim, m?s?l?, m?ks?d, n?z?ri,dilçilik, t?tbigi

Abstract
The development of any science comes from the needs of people's practical activity and is determined by these needs. The history of any science indicates that prior to application of science in the field of science, the theoretical partition was separated from them to avoid the same experiences every time in order to make generalizations as science progresses. The linguistics is conditionally divided into two categories: "scientific linguistics" or "linguistic theory". The distinguished scientist Rajabli also expresses his position on this issue: "The boundary between the application of science and the non-applied (theoretical) divisions is a precondition, and it is often not possible to determine where the unit of the application unit is starting, where the theoretical unit originated. But nothing is doubtful: social needs and social conditions at all times have stimulated the progress and development of science.

Keywords
Science, issue, reason, theoretical, linguistics, application

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri