Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONNELL’IN “ERKEKLİKLER” TEORİSİNDE İŞBİRLİKÇİ ERKEK, MADUN ERKEK VE MARJİNAL ERKEK: HEGEMONİK ERKEKLİĞİN KAVRAMSAL HEGEMONYASI
(COMPLICIT MASCULINITY, SUBORDINATED MASCULINITY AND MARGINALIZED MASCULINITY IN CONNELL’S “MASCULINITIES” THEORY: A CONCEPTUAL HEGEMONY OF HEGEMONIC MASCULINITY )

Yazar : Aykut SIĞIN   - Ayşe CANATAN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 163-175
361    211


Özet
Connell “Erkeklikler” teorisini ilk olarak ortaya attığında toplumda var olabilecek tek tip erkeklik anlayışının sarsılması yönünde büyük bir adım atmıştır. Çalışmalarında hegemonik erkeklik, işbirlikçi erkeklik, madun erkeklik ve marjinal erkeklik olmak üzere toplumsal cinsiyet düzenindeki dört farklı erkekliğe işaret eden Connell, hegemonik erkekliği toplumsal yapı içerisindeki hiyerarşik bir düzlemde en tepeye yerleştirmiştir. Ancak hegemonik erkeklik, erkeklik çalışmalarında teorideki diğer erkekliklerden daha fazla çalışılır olmuştur. Bu çalışmanın amacı, kavramsal bir ironi gibi görünen hegemonik erkekliğin diğer erkeklikleri “görünmez” kılışına odaklanarak soruna eleştirel bir gözle bakmaktır. Çalışmada öncelikle “Erkeklikler” teorisi incelenmiş, daha sonraysa sorunun kaynağının ne olabileceği tartışılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Erkeklikler, Hegemonik Erkeklik, İşbirlikçi Erkeklik, Madun Erkeklik, Marjinal Erkeklik, Erkeklik Çalışmaları

Abstract
When Connell first introduced the theory of “Masculinities”, she made a breakthrough with respect to shattering the idea of a uniform masculine identity. Connell, who pointed out to four types of masculinity found within the gender order which entail hegemonic masculinity, complicit masculinity, subordinated masculinity and marginalized masculinity placed hegemonic masculinity at the top of the gender hierarchy. However, hegemonic masculinity became the most-widely-studied masculinity type in masculinity studies. The aim of this study is to critically focus on the fact that hegemonic masculinity is ironically making other masculinities “invisible” in academia. First, the “Masculinities” theory was evaluated, then the clues as to the origin of the problem were backtracked and possible solutions were provided to overcome the problem.

Keywords
Masculinities, Hegemonic Masculinity, Complicit Masculinity, Subordinated Masculinity, Marginalized

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri