Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI TARTIŞMALARI: OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİNE MADDECİ BİR ANALİZ YAKLAŞIMI
(DISCUSSIONS ON ASIATIC MODE OF PRODUCTION: A HISTORICAL MATERIALIST APPROACH TO THE HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE )

Yazar : Canan ÖZCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 509-523
60    52


Özet
Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun maddeci tarih analizi yapılırken ve toprak mülkiyeti sistemi anlaşılmaya çalışılırken, üzerinde durulması gereken konulardan biri de o¨zellikle 1960’ların ikinci yarısından itibaren, Tu¨rkiye siyasi düşünce hayatında bir tartıs¸ma konusu haline gelen Asya Tipi U¨retim Tarzı’dır (ATU¨T). Bu c¸alıs¸manın amacı, Tu¨rkiye’de ATU¨T tartıs¸malarının nasıl bas¸ladıgˆını ve gelis¸tigˆini kavramsal bir c¸erc¸eve ic¸erisinde ortaya koyabilmektir. Bu yapılırken o¨ncelikle ATU¨T kavramının ne ifade ettigˆinin anlas¸ılabilmesi ic¸in bir literatu¨r taraması yapılmıs¸, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanılmıs¸tır. Daha sonra Tu¨rkiye’de ATU¨T tartıs¸malarının gelis¸imi incelenmis¸tir. Du¨nyada ATU¨T tartıs¸maları 1920’lerde bas¸larken Tu¨rkiye’de bu tartıs¸maların ancak 1960’lardan sonra bas¸ladıgˆı go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Bu durumun nedenleri arasında ilk olarak digˆer fikir akımlarında oldugˆu gibi bunda da eles¸tirici, aras¸tırıcı ve tam olarak bilimsel olunamamıs¸ olması vardır. Digˆer taraftan 1960’larla birlikte yeni bir tarih anlayıs¸ı olus¸mus¸, az gelis¸mis¸lik ve geri kalmıs¸lık gibi kavramlara, Osmanlı I·mparatorlugˆu ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti bagˆlamında daha fazla ilgi gösterilmeye bas¸lanmıs¸tır. Tu¨rkiye’nin az gelis¸mis¸ligˆinin nedenleri Osmanlı I·mparatorlugˆu’nun siyasi, sosyal, iktisadi yapısında ve Batı ile artan iktisadi ilis¸kilerinde aranmaya bas¸lanmıs¸tır.

Anahtar Kelimeler
Asya Tipi U¨retim Tarzı, Osmanlı Toprak Du¨zeni, ATÜT

Abstract
When it is aimed to understand materialist history analysis and land ownership system of the Ottoman Empire, one of the subjects need to be focused is Asiatic Mode of Production (ATÜT) which has become a topic of debate in the movement of Turkish political thought at the second half of the 1960s. The aim of this study is to reveal, in a conceptual framwork, how the ATÜT discussions began and develop in Turkey. While doing this, at first, a literature review was made in order to understand what the concept of ATÜT refers to and national and international sources were utilized. It is seen that while worldwide discussions on ATÜT began in the 1920s, it was began just after 1960s in Turkey. One of the reasons is that just as the other thought movements, people cannot be critical, investigative and exactly scientific on this issue. On the hand, with the 1960s a new historical conception emerged and the concepts as underdevelopment drew interest in the context of Ottoman Empire and Turkish Republic. The reasons of underdevelopment of Turkey, began to be sought in the political, social and economic structure of Ottoman Empire and increasing economic relations with the West.

Keywords
Asiatic Mode of Production, Land Ownership System of Ottoman Empire, ATÜT.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri