Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DÖNEMİ ADAB-I MUAŞERET KURALLARI İLE CUMHURİYET DÖNEMİ PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARININ İLETİŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF ETIQUETTE RULES OF THE OTTOMAN PERIOD AND PROTOCOL AND SOCIAL BEHAVIOR RULES OF THE REPULIC PERIOD WITHIN THE CONTEXT OF COMMUNICATION. )

Yazar : Mehmet Nizar ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 349-365
51    65


Özet
İnsan sosyal bir varlık olarak ancak toplum içinde yaşayabilir. Toplumsal yaşamın zaruri bir sonucu ise insanların davranışlarında, birbiriyle ilişkilerinde ve de özellikle iletişiminde, önemle üzerinde durulması gereken hususlardan biri de, din, ahlak ve hukuk ile şekillenmiş kurallara uymasıdır. İnsanlık tarihiyle başladığı kabul edilen protokol ve sosyal davranış kuralları, zamanla bir takım gelişmeler göstererek günümüze kadar gelmiştir. Bu kurallar, toplumların tarihi ve kültürel değerlerinden ortaya çıkmıştır. Bu kuralların en önemli özelliği, toplumların geniş kesiminde kabul görmüş ve uygulamasında uzlaşma sağlanmış olması ve dolayısıyla evrensel bir kimlik kazanmış olmasıdır. Bunun tek nedeni ise bu kuralların esasını ve temelini; nezaket, görgü, hoşgörü, saygı, sevgi ve empati gibi güzel kavram ve duyguların oluşturduğu gerçeğidir. Osmanlı döneminde; resmi alanda Teşrifat, sosyal alanda ise adab-ı muaşeret adıyla, günümüzde ise resmi alanda protokol, sosyal alanda sosyal davranış kuralları veya görgü ve nezaket kuralları adı altında kullanılan uygulamalar; uluslararası ilişkilerde, resmi çalışmalarda ve sosyal hayatımızdaki yaşamda çok önemli bir yer tutmaktadır. Fransa ve İngiltere’de din kuralları kadar önem arz eden ve uluslararası ilişkilerde önemli yer tutan ve uygulanmasından asla taviz verilmeyen bu kurallar, artık tüm dünya ülkeleri tarafından gerek uluslararası ilişkilerde gerekse günlük yaşamda herkes tarafından aranan hususlar haline gelmiştir. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin yerleşik düzene geçmesi ve Topkapı Sarayı’nı kullanması ile başlayan Teşrifat uygulamalarının Tanzimat dönemine kadar olan bölümü ile Tanzimat’tan sonra olan bölümü ve sonrası Cumhuriyet dönemindeki protokol ve sosyal davranış kuralları üzerinde durulacaktır. Her dönemdeki uygulamaların mukayesesi ile sebep ve sonuçları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Protokol, Sosyal davranış, adab-ı muaşeret, İletişim

Abstract
Man, as a social being, can only live within society. As an indispensable result of social life, another aspect to pay attention for people’s behavior, their relations and especially their communication is that they obey the rules formed by religion, morality and law. Protocol and social behaviour rules, which are accepted to have begun with the human history, have come to this day after some improvements in the course of time. These rules emerged from history and cultural values of people. The most significant aspects of these rules are that they are accepted by the majority and compromised to practise and consequently they gained international identity. The sole reason of this is that essence and basis of these rules are made of kindness, manners, tolerance, respect, love and empathy. During the Ottoman era, practises called ceremonials in formal area, or etiquette, social behavior rules, good manners in social area or protocol in formal area are very significant in international relations, formal studies and our social lives. These rules, which are considered as important as religious rules, have an important role in international relations and are strictly practised in France and England, and they begin to be used in both international relations and daily life by all countries. This study focuses on permanent settlement of the Ottoman Empire, parts until and after Tanzimat reform era of ceremonial practises beginning with the use of Topkapı Palace and protocol and social behavior rules in the following Republic period. A comparison and cause-effect relations of practises from all periods will be examined.

Keywords
Protocol, Social Behaviour, Etiquette, Communication.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri