Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON VISUAL ARTS EDUCATION COURSE )

Yazar : Birsen SERHATLIOĞLU   - Sinem İPEK  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 442-459
141    125


Özet
Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Görsel Sanatlar Eğitimi dersine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim programında öğrenim görmekte olan toplam 60 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veri analizi için betimsel analiz tercih edilmiştir. Temalar araştırma sorularından yola çıkılarak belirlenen alt amaçlar temelinde oluşturulmuştur. Verilerin analizinde N-Vivo analiz programı kullanılarak kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Sonuç olarak adayların görsel sanatlar eğitimi dersinin önemine ilişkin farkındalıklarının olduğu, görsel sanatlara ilişkin önceki deneyimlerinin ve bilgilerinin derse ilişkin görüşlerinde etkili olduğu, genel olarak derse ilişkin farklı yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi sahibi oldukları, materyal tercihlerinin kısıtlı olduğu, derse ilişkin en fazla okul öncesi eğitime yönelik uygulamaların yetersizliğinden rahatsızlık duydukları ve okul öncesi eğitimi alanına yönelik uygulamaların arttırılmasını beklediklerini dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim, N-Vivo, Nitel araştırma

Abstract
This study was conducted to reveal the opinions of pre-school teacher candidates on Visual Arts Education course. The study was carried out with a case study of qualitative research methods. The study group consisted of 60 third and fourth grade students studying in Fırat University, Faculty of Education, Preschool Education Department. The semi-structured interview form prepared by the researchers was applied to prospective teachers. Descriptive analysis was preferred for data analysis. Themes are formed on the basis of the sub-objectives determined based on the research questions. In the analysis of the data, categories and themes were reached by using N-Vivo analysis program. As a result, it is understood that the candidates have awareness about the importance of visual arts education course and that they have an effect on the previous experiences and knowledge of visual arts related to the course. Stated that they are uncomfortable with the lack of applications and expect to increase the applications for the field of pre-school education.

Keywords
Preschool Teacher Candidate, Visual Arts Education, Preschool Education, N-Vivo, Qualitative researc

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri