Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UMUM-HUSUS KAİDESİ VE TABERİ TEFSİRİNDE UYGULANMASI
(THE RULES OMOUM-KHOSOUS AND APPLICATION IN TABARI'S TAFSIR )

Yazar : Murad SADYKOV    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 817-838
51    53


Özet
Umum-husus kaidesi usul kaideleri arasında önemli yere sahiptir. Bu kaidenin önemi Tefsir usulü için de vazgeçilmezdir Umum-husus kaidesi aracılığıyla şer‘i nassların lügavi sınırları tespit edilir ve birçok dini hüküm daha da anlaşılır hale gelmektedir. Bilindiği üzere Kur’ân ayetleri genellikle umum üzere gelmiştir ve onların arasından husus ifadeli ayetlerin belirlenmesi Tefsir ilminin gayelerinden biridir. Klasik dönemden bu yana birçok tefsirde özellikle de ahkâm ayetleri açısından umum-husus kaidesi kendi ehemmiyetini göstermiştir. Bu araştırmamızda meşhur müfessir İbn Cerir et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyan adlı tefsirinde ayetleri te’vil ederken umum-husus kaidesinin uygulanmasını konu edindik. Öncelikle kaidenin usul açısından önemine sonra da Taberi tefsirinde uygulanması ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Umum, Husus, Tefsir Usulü, Taberi, Te’vil

Abstract
The objective of oumum-khousus is one of the rules in tafsir’s of Tabari. The Tafsir of Ibn-ı Jarir at-Tabari (death 310/923) called Jamiu’l-Bayan on Tawil-i Âyi’l-Quran is the one book which has the Tafsir haritage of the İslam’s fırst three centuries. The author’s original commentaries, when he makes ta’wil, on the sections (ayat) is one of the important objects that creates him in heads’ of the researchers and also readers’, indispensible. As a sueccessful commentator, Tabari, as he comments, on sections of Quran and at fırst hand when he uses the norms of Quran, sunnah, ijmâ at the same time. It is also dispensible that the terms of omoum-khosous. For the fact that the omoum-khosous rules have become one of the important subjects which we found out in the following times. Our work which is on the rules of omoum-khosous was evaluated in the frame of Tafsir Methodology, and later become a source for a lot of Tafsir works.

Keywords
Ibn Jarir Tabari, Commentary of the Quran, Omoum, Khosous

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri