Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UMUM-HUSUS KAİDESİ VE TABERİ TEFSİRİNDE UYGULANMASI
(THE RULES OMOUM-KHOSOUS AND APPLICATION IN TABARI'S TAFSIR )

Yazar : Murad SADYKOV    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 817-838
88    92


Özet
Umum-husus kaidesi usul kaideleri arasında önemli yere sahiptir. Bu kaidenin önemi Tefsir usulü için de vazgeçilmezdir Umum-husus kaidesi aracılığıyla şer‘i nassların lügavi sınırları tespit edilir ve birçok dini hüküm daha da anlaşılır hale gelmektedir. Bilindiği üzere Kur’ân ayetleri genellikle umum üzere gelmiştir ve onların arasından husus ifadeli ayetlerin belirlenmesi Tefsir ilminin gayelerinden biridir. Klasik dönemden bu yana birçok tefsirde özellikle de ahkâm ayetleri açısından umum-husus kaidesi kendi ehemmiyetini göstermiştir. Bu araştırmamızda meşhur müfessir İbn Cerir et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyan adlı tefsirinde ayetleri te’vil ederken umum-husus kaidesinin uygulanmasını konu edindik. Öncelikle kaidenin usul açısından önemine sonra da Taberi tefsirinde uygulanması ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Umum, Husus, Tefsir Usulü, Taberi, Te’vil

Abstract
The objective of oumum-khousus is one of the rules in tafsir’s of Tabari. The Tafsir of Ibn-ı Jarir at-Tabari (death 310/923) called Jamiu’l-Bayan on Tawil-i Âyi’l-Quran is the one book which has the Tafsir haritage of the İslam’s fırst three centuries. The author’s original commentaries, when he makes ta’wil, on the sections (ayat) is one of the important objects that creates him in heads’ of the researchers and also readers’, indispensible. As a sueccessful commentator, Tabari, as he comments, on sections of Quran and at fırst hand when he uses the norms of Quran, sunnah, ijmâ at the same time. It is also dispensible that the terms of omoum-khosous. For the fact that the omoum-khosous rules have become one of the important subjects which we found out in the following times. Our work which is on the rules of omoum-khosous was evaluated in the frame of Tafsir Methodology, and later become a source for a lot of Tafsir works.

Keywords
Ibn Jarir Tabari, Commentary of the Quran, Omoum, Khosous

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri