Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA NAKKAŞ OSMAN’IN YARATICILIK ANLAYIŞI
(CREATIVE STYLE OF NAKKAŞ (MINIATURE PAINTER) OSMAN IN CLASSICAL OTTOMAN MINIATURE ART )

Yazar : Tahir ÇELİKBAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 460-478
55    109


Özet
Minyatür, belge niteliği taşıyan çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlerin tasvir edildiği kitap sanatıdır. Minyatür, şiir, hikâye ve yaşanmış tarihi olayların canlı bir tercümesidir. Minyatüre bakıldığında, o eseri ortaya koymuş olan nakkaşın hayat felsefesini, örf ve âdetlerini, o dönemin insanlarının yaşayış şeklini, tarihî hâdiseleri günümüze kadar getirdiği görülmektedir. Minyatür, kendine has teknik ve renk özellikleri olan bir tasvir sanatıdır. Özellikle Türk minyatür sanatının en verimli dönemini 16. yüzyılın Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlamış ve 17. yüzyılın birinci yarısına kadar devam etmiştir. Osmanlı minyatür sanatının Klâsik Dönemi 16. yüzyılın ikinci yarısından başlamış 17.yüzyılın ilk yarısı kadar süren zaman dilimini kapsamaktadır. Bu dönemde Osmanlı saray nakkaşhanesinde üretilen minyatürler ile diğer minyatür okullarında üretilenlerden ayrılan en önemli husus üslûp özellikleri yönüyledir. Osmanlı sarayında şehnameciliğin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı olarak konuları yazılmış yazmaların resimlendirilmesi nakkaşlar için özel bir yer oluşturmuştur. Ve buna bağlı olarak nakkaşların özgün yaratıcılık arayışına girdikleri görülmektedir. Bu dönemin ressamlarından nakkaş Osman, Ali Çelebi, Hasan ve Lütfü Bey,…Gibi. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra yazılmış yazmaların konularını, Osmanlı minyatür üslubunda tasvir etmişler. Ve bir taraftan da bu nakkaşlar kendi bireysel üsluplarıyla ön plana çıktıkları eserlerinde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Minyatür, Nakkaş, Osman. Osmanlı Sanatı

Abstract
Miniature is an art of book which have little sized descriptive pictures inside of it and have a qualification of documentary. Miniature is a living rendition of poetries, stories and historical events. Miniatures are bringing the artist's life philosophy, traditions, manners and lifestyles of past and historical events to nowadays. Miniature is an artstyle which have its own techniques and color specializations. Between 16. century's Sultan the Magnificent era to 17. century's first half, is the most productive days of Turkish miniature art. Classical era of the Ottoman miniature art is started to first half of 16. century and continued to first half of 17. century. The difference between the miniatures that was made in Painting School of Ottoman Palace (Nakkaşhane) and the other ones is the wording and characteristics of works. When Ottoman poesy (Şehnamecilik) is gaining currency in Ottoman palace and thus the neccesity of illustrations for poems, miniatur painters start to seek ways of creativity. Miniatur painters like Nakkaş Osman, Ali Çelebi, Mr. Lütfü and Hasan illustrated the poets that was written after the second half of 16. century by the way of Ottoman miniature style. Besides, these painters contunied to illustrate miniatures by its own styles.

Keywords
Miniature, Nakkaş Osman, Ottoman Art

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Nisan ayında yayımlanacak 36. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews

  OCAK 2018

  Dergimizin yayın periyodu değişmiştir bundan sonraki süreçte aylık olarak yayın hayatına devam edecektir.   Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri