Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK OSMANLI MİNYATÜR SANATINDA NAKKAŞ OSMAN’IN YARATICILIK ANLAYIŞI
(CREATIVE STYLE OF NAKKAŞ (MINIATURE PAINTER) OSMAN IN CLASSICAL OTTOMAN MINIATURE ART )

Yazar : Tahir ÇELİKBAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 460-478
94    257


Özet
Minyatür, belge niteliği taşıyan çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlerin tasvir edildiği kitap sanatıdır. Minyatür, şiir, hikâye ve yaşanmış tarihi olayların canlı bir tercümesidir. Minyatüre bakıldığında, o eseri ortaya koymuş olan nakkaşın hayat felsefesini, örf ve âdetlerini, o dönemin insanlarının yaşayış şeklini, tarihî hâdiseleri günümüze kadar getirdiği görülmektedir. Minyatür, kendine has teknik ve renk özellikleri olan bir tasvir sanatıdır. Özellikle Türk minyatür sanatının en verimli dönemini 16. yüzyılın Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlamış ve 17. yüzyılın birinci yarısına kadar devam etmiştir. Osmanlı minyatür sanatının Klâsik Dönemi 16. yüzyılın ikinci yarısından başlamış 17.yüzyılın ilk yarısı kadar süren zaman dilimini kapsamaktadır. Bu dönemde Osmanlı saray nakkaşhanesinde üretilen minyatürler ile diğer minyatür okullarında üretilenlerden ayrılan en önemli husus üslûp özellikleri yönüyledir. Osmanlı sarayında şehnameciliğin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı olarak konuları yazılmış yazmaların resimlendirilmesi nakkaşlar için özel bir yer oluşturmuştur. Ve buna bağlı olarak nakkaşların özgün yaratıcılık arayışına girdikleri görülmektedir. Bu dönemin ressamlarından nakkaş Osman, Ali Çelebi, Hasan ve Lütfü Bey,…Gibi. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra yazılmış yazmaların konularını, Osmanlı minyatür üslubunda tasvir etmişler. Ve bir taraftan da bu nakkaşlar kendi bireysel üsluplarıyla ön plana çıktıkları eserlerinde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Minyatür, Nakkaş, Osman. Osmanlı Sanatı

Abstract
Miniature is an art of book which have little sized descriptive pictures inside of it and have a qualification of documentary. Miniature is a living rendition of poetries, stories and historical events. Miniatures are bringing the artist's life philosophy, traditions, manners and lifestyles of past and historical events to nowadays. Miniature is an artstyle which have its own techniques and color specializations. Between 16. century's Sultan the Magnificent era to 17. century's first half, is the most productive days of Turkish miniature art. Classical era of the Ottoman miniature art is started to first half of 16. century and continued to first half of 17. century. The difference between the miniatures that was made in Painting School of Ottoman Palace (Nakkaşhane) and the other ones is the wording and characteristics of works. When Ottoman poesy (Şehnamecilik) is gaining currency in Ottoman palace and thus the neccesity of illustrations for poems, miniatur painters start to seek ways of creativity. Miniatur painters like Nakkaş Osman, Ali Çelebi, Mr. Lütfü and Hasan illustrated the poets that was written after the second half of 16. century by the way of Ottoman miniature style. Besides, these painters contunied to illustrate miniatures by its own styles.

Keywords
Miniature, Nakkaş Osman, Ottoman Art

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri