Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ’NDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKLER - YEŞİL DEĞİŞİKLİKLER - ÇEVRECİ UYGULAMALAR
(PLANNING AREAS IN ZONING REGULATION; SUSTAINABLE INNOVATIONS - GREEN CHANGES - ENVIRONMENTAL APPLICATIONS )

Yazar : Sibel DEMİRARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 32
Sayfa : 427-441
96    96


Özet
İnsanlar bir arada yaşamaya başladıklarından bu yana yaşamı çeşitli kurallarla düzenlemeye çalışmışlardır. İnançlarla birlikte var olan din, toplumda ortak davranış sağlamak için gelişen ahlak kuralları ya da örf-adetler zorlayıcı değil, gönüllü yaptırıma sahiptirler. Artan nüfus ve kalabalıklaşan yerleşimler, değişen dünya nüfusu toplumsal düzeni sağlayabilmek, kaos oluşmasını önlemek ve ortak dil konuşabilmek için belirlenmiş ve yazılı, kabul görülmek zorunda olunan ve resmi yaptırıma sahip yasalara ihtiyaç duymuştur. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge” olarak tanımlanan yönetmelikler de spesifik ve ihtiyaç duyulan her konuda yasa koyucular tarafından hazırlanmakta, güncellenmekte ve yürürlükte tutulmaktadır. Bu çalışmada, artan nüfus ve hızlı kentleşme sonucu karmaşıklaşan kent düzeni ve yaşamını, ihtiyaç duyulan karmaşık fonksiyonlu yapı ve binaların tasarımını, uygulamasını yönlendirecek şekilde güncellenen imar yönetmeliğinin, 2017 yılında yürürlüğe giren son halinde dünyanın geleceğini sürdürülebilirlik, çevreci tutum ve davranışlarla tasarlamanın yolunu çizen yeni değişiklikler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği / Sürdürülebilirlik / Mimari Tasarım / Kent / Yapılaşma

Abstract
Since people began to live together, they have tried to regulate life with various rules. The religion that develops along with beliefs, the moral rules that develop in order to provide common behavior in society, or traditions have voluntary sanctions which are not coercive. Increased population and crowded settlements, the changing world population needed to be able to provide social order, prevent chaos and speak common language, and needed legal and official sanction laws. In the Turkish Language Association's glossary, the regulations defined as ”the official document in which the rules and regulations are prepared in order to ensure the application of the laws and regulations are written ar are prepared, updated and kept in force by the legislators in any specific and needed issue. In this study, zoning regulations which will be updated in a way that will guide the design and implementation of complex buildings and buildings that are complicated by the increasing population and rapid urbanization will be taken into consideration. In 2017, it will be discussed with the new amendments, which will take effect on the future of the world in terms of sustainability and environmentalist attitudes and behaviors.

Keywords
Planned Areas Zoning Regulation / Sustainability / Architectural design / City / Building

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ağustos ayında yayımlanacak 39. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri