Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TÜRKİYE’DE COĞRAFYA ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE KATKISI
(SOCIAL MEDIA PLATFORMS CONTRIBUTION TO THE PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY IN TURKEY )

Yazar : Muhammed ÇETİN   - Ahmet ÖZKAYA - Mahmut KESKİN - Önder ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 456-472
402    153


Özet
Sosyal medya platformları insanlara, fikirlerini, bilgilerini, çalışmalarını paylaşmayı sağlayan uygulamalar konumundadır. Sosyal medya, kullanıcı tabanlı olması ve sürekli güncellenmesi bu sayede insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından büyük önem taşımaktadır. Günümüz dijital çağında çeşitli verileri saniyeler içerisinde istenilen hedeflere göndermek mümkün hale gelmiş böylece bilgiye erişim çok elverişli bir hal almıştır. Söz konusu sosyal medya teknolojileri öğretim sahasında özellikle de bilimsel doğası gereği Coğrafi bilginin paylaşılmasında çok avantajlı bir eğitim yönetim sistemi potansiyeli taşımaktadır. Bu platformlar sayesinde bilgi yaygınlık kazanmakta, uzak ve erişilmez olan lokasyonlara bu platformlar ile yakınlaşmakta ve tanıtılmaktadır. Böylece sosyal medya platformları birer okula dönüşmektedir. Bu makale Dünyada internet kullanımı ile ilgili güncel verilen değerlendirilmesi ve araştırmanın örneklemi olarak Facebook’daki Jeomorfoloji (Prof. Dr. Sırrı Erinç) grubundan 57 üye ile yapılan 15 soruluk anket çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada sosyal medya platformları incelenmiş ve sosyal medya uygulamalarının Coğrafya eğitimine etkileri ele alınarak saptanmış, bu sistemlerin katkısı sorgulanmış ve kazanımları ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda sosyal medya uygulamalarının kullanımının ve erişiminin kolay olması, görsel ve yazının birlikte kullanılabilmesi sonucu Coğrafya öğretim süreçlerine olumlu katkısı anlaşılmış ve bu platformların Coğrafyacılar arasında kullanım oranının artması diğer kullanıcıların da bu platformlar sayesinde Coğrafya biliminin önemi ile ilgili artan paylaşımlar sonucunda bilinçlendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İletişim teknolojileri, Sosyal medya, Coğrafya Eğitimi, Etkileşimli eğitim, Coğrafya ve sosyal medya etkileşimi

Abstract
Social media platforms are applications that allow people to share their ideas, information and work. Social media, user-based and continuous updating is of great importance in terms of bringing people together and increasing their interaction. In today's digital age, it has become possible to send various data to the desired targets in seconds so that access to information becomes very convenient. These social media technologies have the potential to have a very advantageous educational management system in sharing of geographic information. Information becomes widespread, remote and inaccessible locations are converged and introduced with these platforms. Thus, social media platforms become a school. The ability of users to write their ideas freely, share photos and videos, and the fact that applications are constantly updated every day, increase the use of masses rapidly. Due to these benefits, there are now internet users expressed in billions. People from different backgrounds and different age groups from different cultures use the Internet. The degree of dependence is increasing. The importance of the use of these tools in the educational context is also growing as new technologies develop and expand rapidly. In this study, it is aimed to reveal the effects of these social media platforms and applications on the spread of geographic information. For this purpose, social media platforms were examined and the effects of statistical data and social media applications on geography education were determined and the contributions of these systems were questioned and their advances were determined. Thus, a school is turning into social media platforms. This article in the world regarding the use of the internet and facebook up to date given as the sample of the research the evaluation of the Geomorphology (Prof. Dr Sırrı Erinç) from the group member 57 made with the 15 question survey covers. This study examined social media platforms and social media applications in geography education effects by considering the contribution of these systems have been identified in the query and the gains. The use of Social media as a result of research applications and ease of Access, can be used with the Visual and the result of Geography teaching the writing process was understood the positive contribution. and increased the rate of use among these platforms are Geographers and other users the importance of Geography science thanks to these platforms with a as a result of the rising shares.

Keywords
Communication technologies, Social media, Geography education, Interactive education, Geography and

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri