Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HÜSEYİN ANKA ÖZKAN: EDİRNE’DEN AKADEMİYE HEYKELTIRAŞ KARAKTERİ BESLEYEN ARKA PLAN VE EDİRNE’DEKİ HEYKELLERİ ÜZERİNDEN SANAT ANLAYIŞININ TEMELLERİ
(HÜSEYİN ANKA ÖZKAN: THE BACKGROUND THAT NURTURED THE SCULPTOR’S CHARACTER FROM EDİRNE TO ACADEMY AND THE FOUNDATIONS OF HIS ARTISTIC APPROACH BASED ON HIS SCULPTURES IN EDİRNE )

Yazar : Ercan YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 237-249
141    134


Özet
Hüseyin Anka Özkan Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Domurcalı Köyü’nde 1908’de doğmuş ve lise öğreniminin sonuna dek Edirne’de yaşamıştır. Özkan Cumhuriyet dönemi Edirne’sinde ilk heykel çalışan kişi olduğu gibi aynı zamanda Akademi’ye giderek heykel eğitimi alan ilk Edirne’li heykeltıraştır. Edirne’li olmasına rağmen Özkan’ın Edirne’de sadece iki adet küçük boyutlu heykeli bulunmaktadır ve bu heykellerin bulundukları yer olan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne ne zaman ve nasıl geldikleri tam olarak bilinememektedir. Çocukluk ve gençlik dönemlerinin bir sanatçı için sanatının temel niteliklerini belirleme yönündeki etkisi bilinen genel bir gerçektir. Bu çalışma da öncelikle Özkan’ın akademik sanat eğitimi öncesindeki yaşamsal geçmişini ana hatlarıyla aktararak sanatı üzerindeki etkisini irdelemeyi, ardından Edirne’deki heykellerinin temel niteliklerini ortaya koyarak bu iki temel bilgi kaynağı üzerinden elde edilen veriler ışığında sanat anlayışı hakkında genel sonuçlara varmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bir diğer amacı ise Hüseyin Anka Özkan’ın Edirne’deki bu iki heykelinin, Edirne için ne gibi bir anlam ve önem taşıdığına vurgu yaparak, Edirne için belki de en ünlü ve önemli tarihsel/kültürel şahsiyetlerden biri olan ünlü heykeltıraş için Edirne’de nelerin yapılabileceğinin/yapılması gerektiğinin de altını çizmektir.

Anahtar Kelimeler
Heykeltıraş, Edirne, Sanat, Heykel, Sanatçı.

Abstract
Hüseyin Anka Özkan was born in Domurcalı Village of Lalapaşa Town, Edirne, in 1908 and lived in Edirne until the completion of his high school education. Özkan was the first person in Edirne, who worked on statues and at the same time, he was the first sculptor from Edirne, who received sculpting education at Academy. Although he was from Edirne, he has only two small-sized statues in Edirne and that it is not exactly known, when and how these statues arrived to their final destination; i.e. the Faculty of Architecture of Trakya University. It is a well-established fact that the childhood and youth periods have an impact on the artists towards determining the fundamental qualities of their art. The present article aims first to outline Özkan’s life story prior to academic art education in order to examine its effect on his art and then suggest the basic attributes of his statues in Edirne. The article aims to reach general conclusions as regards his artistic approach in the light of the information acquired through the foregoing two essential sources of information. Another aim of the article is to emphasize the importance and significance for Edirne of those two statues in order to underscore what can/should be done in Edirne for this famous sculptor, who is, perhaps, one of the most renowned and important historical/cultural personalities in Edirne..

Keywords
Sculptor, Edirne, Art, Sculpture, Artist.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri