Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
(A CRITICAL OVERVIEW OF CORPORATE IDENTITY STUDIES )

Yazar : Devrim BARAN    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 178-192
155    110


Özet
İnsan ihtiyacı doğrultusunda üretilen nesnenin amacı dışında çağrışımlar barındıran göstergeye dönüşümü; üreten ve gerektiğinde satın alan konumuyla özneyi yani insanı pasif, belirlenen, edilgen ve satın alınan bir metaya evrimini de anlatır. Kapitalist ekonomik sistemde ihtiyaç sermayenin ezici sömürüsüne boyun eğerek maliyet ve karlılık hesaplarıyla tanımlanan bir dönüşüm geçirir. Anlamsız bolluk, özgürlük, sınırsız tüketim ve güvence altına alınmış gelecek gibi vaatlerle çarpıtılan ve saptırılan ihtiyaç sistemli olarak artırılırken nesneleşmekte ve ürün olan nesne özne kimliğine dönüşmektedir. Çevresine uyum sağlayan, onu değiştirip dönüştürürken deneyim, yeti ve bilinci sayesinde kültürü ve değer yargılarını yaratan insanın, yine kendi eseri olan kültürünün dolayımı halini aldığı bu yolculuğunda mücadele içinde olduğu değiştirici ve dönüştürücü etkenleri araştırma çabası aslında oldukça eskilere dayanmaktadır. Özne-nesne ilişkisi, bilinç, anlam ve anlamı yaratma eğilimi, nesneyle kurulan ilişkide kullanım değeri tartışmaları ve kimlik kavramının sorgulanması söz konusu araştırmalara örnek olarak gösterilebilir. Kurumsal kimlik çalışmalarında da köşeleri belirleyen bu tartışma ve kavramların eleştirel tartışması gerçekleştirilerek bir bakış açısı yaratılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Kimlik, Özne, Nesne, Anlam

Abstract
Transformation of the object produced in line with the human need, with the purpose of connotations; and the evolution of the subject to a passive, determined, passive and purchased commodity. In the capitalist economic system, the need undergoes a transformation characterized by cost and profitability calculations by subverting the overwhelming exploitation of capital. The need, which is distorted by promises such as meaningless abundance, freedom, unlimited consumption and assured future, is being objectively increased while the need is diverted systematically and the object that is the product is transformed into the identity of the subject. The effort of adapting to its environment, transforming and transforming it is based on the experience, power and consciousness of the person creating the culture and value judgments, the work of his own work, which has become the mediation of the transformation of the transformation of transforming and transformative factors in fact is based on the struggle is quite old. The relationship between subject and object, the tendency to create consciousness, meaning and meaning, the discussion of value of use in the relationship with the object and questioning the concept of identity can be shown as examples of the research in question. A discussion will be made by creating a critical discussion of these debates and concepts that determine the corners in corporate identity studies.

Keywords
Corporate Identity, Subject, Object, Meaning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri