Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AFİŞ TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLARIN AFİŞLER ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİON OF THE ELEMENTS TO BE CONSİDERED İN POSTER DESİGN ON POSTERS )

Yazar : Ayşe Derya KAHRAMAN   - Hümeyra ADAM  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 16-31
203    190


Özet
Görme duyusuyla yapılan her türlü iletişim, görsel iletişime girer. Geçmişten günümüze kadarki sürece bakıldığında insanlar için görsel iletişim büyük bir öneme sahiptir. Görsel iletişimde kullanılan araçlardan biri olan afiş, mesaj iletme ve estetik değer taşımaktadır. Bu çalışmada grafik tasarım ürünü olan afişin görsel iletişime katkısı dikkate alınarak afişlerde bulunması gereken özellikler belirtilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak beş afiş analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı literatürdeki afiş tasarımıyla ilgili bilgilere yenisini eklemek ve tasarımcılara bu konuda etkili bilgiler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Tasarım, grafik tasarım, görsel iletişim, afiş

Abstract
All kinds of communication made by eyesight go into visual comminication. From past to present, visual communication is very important for people. Poster that is one of the ways used in visual comminication delivers a message and has aesthetic worth. In this study, the features that must be found in poster are emphasized, by considering contributon of poster that is product of graphic design to visual comminication. Goal-oriented five posters are analyzed. The goal of survey is adding new one to information about poster design in litterateur and presenting effective information about this topic to the designers.

Keywords
Design, graphic design, visual comminication, poster

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri