Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İMÂMET DOKTRİNİNİN ŞİÂ-İMÂMÎYYE’NİN NÜBÜVVÂT İNANCINA ETKİSİ
(THE INFLUENCE OF IMAMATE DOCTRİN ON SHİA-IMAMIYYAH PROPHECY BELİEF )

Yazar : Nezir MAVİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 490-521
154    127


Özet
İmâmet Doktrininin İmâmîyye’nin nübüvvât inancı üzerindeki etkisini kelâmî açıdan ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, İmâmîyye’nin temel kaynaklarından derlenen rivayet ve görüşlerde bu etkinin izleri sürülmektedir. İmâmetin nas ve tayine dayandığını ileri süren İmâmîyye, imamın da peygamber gibi masûm ve ona itaat edilmesinin farz olduğunu ileri sürmektedir. İmâmetin nübüvvet imamın da Hz. Peygamber’le özdeşleştirilmesine yol açan bu düşünce, on iki imamın hemen hemen tüm peygamberlik görev ve yetkilerine ortak kılmasıyla sonuçlanmıştır. İmâmîyye’nin bu inancı temellendirmek için yaptığı te’vîllerin bâtınî bir karakter taşımasının yanında, aktardığı rivayetlerin tarihsel gerçekliklerle uyuşmaması da imâmet-nübüvvet özdeşliğini, naslarla temellendirilmesi mümkün olmayan mezhebî bir yorum düzeyine indirgemektedir.

Anahtar Kelimeler
İmâmîyye, İmâmet Doktrini, nas ve tayin, nübüvvât

Abstract
In this study, which aims to reveal the influence of the Imamate Doctrine on the beliefs of Shia-Imamiyyah in terms of kalam is traced this influence in the narratives and opinions on the subject compiled from the main sources of Imamiyyah. Asserting that imamate is based on verse and nomination, Imamiyyah states that the imam is innocent like a prophet and that obedience to him is obligatory. Identifying imamate with prophecy and the imam with the Prophet, Imamiyyah makes twelve imams a partner of all the duties and attributes of prophecy as well. In addition to the esoteric characteristics of the tawils of Imamiyyah in order that it grounds its beliefs and understandings on, also the inconsistenciy of narrations that Imamiyyah quotes with historical realities, degrades the idea of identifying imamate with prophecy to a specific and sectarian level comment.

Keywords
Imamiyyah, Doctrine of Imamate, verse and nomination, prophecy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri