Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEBEP VE SONUÇLARIYLA TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDE “t > d” SEDALILAŞMASI
(t > d VOICING IN HISTORICAL TURKISH DIALECTS WITH IT’S CAUSES AND CONSEQUENCES )

Yazar : Yılmaz İNCE    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 131-142
170    131


Özet
Genellikle “ p, ç, t, k” gibi ünsüzler ile biten kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, kelime sonundaki sedasız sert ünsüzlerin yumuşayarak sedalı “b, c, d, g (ğ)” ünsüzlerine dönüşmesi olayı şeklinde tanımladığı sedalılaşma olayı Türkçenin ilk yazılı dönemlerinden itibaren Oğuz Türkçesinin ana temayüllerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sedalılaşma olayı, Eski Oğuz Türkçesi Dönemi’nden itibaren bir temayül olmanın ötesine geçerek, bazı istisnalar dışında, gelenekleşmeye başlamıştır. Sanıldığının aksine bu sedalılaşmaların büyük bir kısmı “geçici” değil “kalıcı sedalılaşma”lardır. Bu bildiride özellikle Arap alfabesinin kullanılmasıyla ortaya çıkan imla problemleri sebebiyle daha kolay ve doğru bir şekilde takip edilebilen t > d sedalılaşmasının tarihî Türk lehçelerindeki izleri ve bu sedalılaşmayı – ve genelde sedalılaşmayı- ortaya çıkaran sebepler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bunun için her tarihî dönemi temsil eden eserlerdeki örneklerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
tarihî türk lehçeleri, sedalılaşma, t > d sedalılaşması.

Abstract
Usually the "p, d, t, k" is like consonants at the end of words ending celebrities starting with an addition brought the word sedali soften the unvoiced hard consonants at the end of "b, c, d, g (i)" defined as the event of conversion to consonant voicing the event of the Turkish the first time since the writing emerges as one of the main tendencies of the Turkish Oghuz. Voicing the event, beyond being a trend from the old Oghuz Turkish period, with certain exceptions, it began to be customary. In this paper, especially in the Arab easier because the spelling problems associated with the use of the alphabet and can accurately be followed t> d traces in sedalılaş the historical Turkish dialects and to voicing - and will generally tried to put forward reasons that reveals voicing For example it has benefited from the works representing every historical period.

Keywords
Ancient Turkish Dialects, voicing, t > d voicing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri