Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GASTRONOMİ ALANINDA YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (2013-2017)
((BIBLIOMETRIC PROFILE OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF GASTRONOMY) (2013-2017) )

Yazar : Mustafa SANDIKCI  - Hülya MUTLU  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 32-42
213    181


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de gastronomi alanında yazılmış makalelerin bibliyometrik olarak incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında gastronomi alanında yayınlanan makaleler oluşturmaktadır. 2013-2017 yılları arasında 14 farklı dergide gastronomi alanında 202 makale tespit edilmiş olup, bu makaleler toplam 443 yazar tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Makaleler yayınlanan dergi, yıl, dil, anahtar kelime, yazar sayısı, tema, araştırma metotları ve referans kaynakları gibi değişkenler ele alınarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, makalelerin en çok Turizm ve Gastronomi Araştırmaları dergisinde yayınlandığı, 2017 yılında gastronomi temalı makalelerin sayıca fazla olduğu, makalelerin %46,5 oran ile en çok iki yazar tarafından ortak yayınlandığı, en çok makale yayınlayan üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu, makalelerin en çok “Gastronomi ve Yiyecek İçecek Endüstrisi” temasında yazıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gastronomi, Bibliyometrik analiz, Turizm, Makale

Abstract
The aim of this research is to examine the bibliometric of articles written in Turkey in the field of gastronomy. The universe of the study consists of articles published in the field of gastronomy in Turkey between the years 2013-2017. 202 articles on gastronomy in 14 different journals between 2013 and 2017 have been identified and these articles have been written by 443 authors. Qualitative research method was preferred in this study and descriptive analysis method was used in data analysis. Articles such as journal, year, language, keyword, author number, theme, research methods and reference sources were examined. According to the results of the research, the most of the articles were published in the Journal of Tourism and Gastronomy Researches, in 2017 there were a large number of gastronomy-themed articles. It has been found that it is written in the “Gastronomy and Food Beverage Industry” theme.

Keywords
Gastronomy, Bibliometric Analysis, Tourism, Article.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri