Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTERNATİF BİR BASKIRESİM TEKNİĞİ OLARAK SUSUZ LİTOGRAFİ
(AS AN ALTERNATIVE PRNTMAKING TECHNIQUE WATERLESS LITHOGRAPHY )

Yazar : Tezcan BAHAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 115-130
203    147


Özet
Başlangıçta sadece çoğaltım amacıyla kullanılan baskıresim teknikleri sanatçıların ilgisiyle birlikte özgün bir yapıya kavuşmuştur. Zaman içinde baskıresim teknikleri gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Bu tekniklerinden biri de litografidir. 1796 yılında Senefelder tarafından bulunmasından sonra litografi tekniği günümüze kadar pek fazla değişikliğe uğramadan gelmiş ve uygulanmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni düşünceler ve malzemeler baskıresim tekniklerini ve yöntemlerini de etkilemiştir. Geleneksel litografi tekniğinin uygulanmasındaki zorluklar, kullanılan malzemelerin toksik etkileri, maliyeti ve zor temin edilmesi, tam donanımlı bir baskıresim atölyesine ihtiyaç duyması gibi nedenlerden dolayı baskıresim sanatçıları alternatif yöntem ve malzemelere yönelmişlerdir. Bu tekniklerden biri de “Susuz Litografi”dir. Geleneksel litografi ile susuz litografi tekniği arasında bazı farklılıklar vardır. Araştırmada bu farklılıklar uygulama yapılarak tespit edilmiş, tekniğin özellikleri araştırma içerisinde ortaya konmuştur. Geleneksel litografi tekniğinin; uygulamadaki zorluklar, maliyet, zaman ve sağlık açısından bazı olumsuz yanlarının olduğu ve bu nedenle susuz litografinin bu olumsuzlukları ortadan kaldıracağı ve yaygın olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Baskıresim, Taşbaskı, Litografi, Susuz Litografi, Alternatif

Abstract
Lithography techniques, which were only used for reproduction in the beginning, gained a unique structure with the interest of artists. In time, serial reproduction techniques were developed and became diverse. One of these techniques is lithography. After it was discovered by Senefelder in 1789, lithography technique has been applied without many changes until our present time. New ideas and materials that have emerged with the developing technology have also affected lithography techniques and methods. Due to the difficulties in the application of the traditional lithography technique, the toxic effects of the materials used, the cost and the difficulties in supplying the required materials, and the requirement for a lithography workshop with full equipment, lithography artists have moved to alternative methods and materials. One of these alternative techniques is the “Waterless Lithography”. There are some differences between traditional lithography and waterless lithography. In the present study, these differences were determined by applying the techniques, and the characteristics of the technique were determined. It was concluded in the present study that Traditional Lithography Technique has some drawbacks like the difficulties in application, cost, time and health; and for this reason, Waterless Lithography will eliminate these negations, and may be used commonly.

Keywords
Printmaking, Lithography, Waterless Lithography, Alternative

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri