Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR “GARİP” SÖYLEM: GARİP ŞİİRİNE SÖYLEM ANALİZİNİN IŞIĞINDA KISA BİR YAKLAŞIM
(A “STRANGE” DISCOURSE: A BRIEF APPROACH TO POEMS OF GARİP MOVEMENT IN THE LIGHT OF DISCOURSE ANALYSIS )

Yazar : Bilgin GÜNGÖR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 151-161
202    157


Özet
Söylem analizi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında öne çıkan dilsel çözümleme metotlarından birisidir. Kaynağını Fransız düşünür Michel Foucault'nun arkeoloji ve soykütük araştırmalarında bulan bu metot, söylemleri makro iktidar ve mikro iktidar ilişkileri çerçevesinde çözümleme amacına dayalıdır. Özellikle günümüz edebi eleştirisinde de sıklıkla kullanılan söylem analizi metodu, edebi eserlerdeki söylemlerin hangi iktidar(lar) tarafından ne şekilde koşullandığını görmek açısından fayda sağlayabilecek güçtedir. Hâliyle söz konusu metot, edebiyat ve toplum arasındaki ilişkilerin “güç-merkezli” boyutunu ortaya çıkarmak adına araştırmacıya katkı sunabilir. Aynı zamanda, yazar ile okur veya yazar ile yazarın ait olduğu sınıf arasındaki hegemonik yapının incelenmesine ve onun temel niteliklerine ışık tutulmasına yardımcı olabilir. Bu incelemede, Garip akımına dâhil şiirler söylem analizinin ışığında genel bir bakışla ele alınacak ve söz konusu şiirlerdeki söylemin hangi makro ve mikro iktidarlar tarafından ne şekilde koşullandığı kısa bir şekilde betimlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Söylem analizi, postyapısalcılık, söylem, şiirsel söylem, Garip akımı.

Abstract
Discourse analysis is one of the methods of linguistic analysis, especially in the second half of the 20th century. This method, which finds its source in the archeology and genealogy researches of the French philosopher Michel Foucault, is based on the purpose of analyzing discourse within macro power and micro power relations. In particular, the method of discourse analysis, which is frequently used in today's literary criticism, will be useful in terms of seeing how the discourses in literary works are conditioned by which power (s). This method, thus, can serve to strive for “power-based” dimension of the relationship between literature and society as a whole. At the same time, it can examine the hegemonic structure between the author and the reader, or between the author and the class to which the author belongs, and helps to reveal its basic qualities. In this review, the poems included in the Garip movement will be examined in the light of the analysis of discourse with a general view, and the attempt will be made to describe shortly how the discourse in the poems is conditioned by which macro and micro powers.

Keywords
Discourse Analysis, poststructuralism, discourse, poetic Discourse, Garip movement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri