Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL EKONOMİK KALKINMANIN AKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİLİK: AKSARAY VE NİĞDE İLLERİNİN KIYASLAMASI
(ENTREPRENEURSHIP AS A ACTOR OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: COMPARISON OF AKSARAY AND NIGDE PROVINCIES )

Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 250-265
110    88


Özet
Rekabet şartlarının yoğun olduğu günümüz dünyasında; emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren, risk alan ve inovasyona dayalı düşünme stratejileri geliştiren üretim faktörü “girişimciliktir”. Girişimcilik yetisi belli bir bölgede yaşayan insanların, kendi bölge değerlerini kullanarak, alternatifler yaratmasında önemli bir paya sahiptir. Buradan hareketle girişimciliğin yüksek olduğu yerde; refah seviyesi yüksek ve aynı zamanda endüstriyel yapı daha da gelişmiştir. Bu çalışmada; Ahiler Kalkınma Ajansı içinde yer alan Aksaray ve Niğde illerinin, yerel ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olan girişimcilik derecesinin belirlenmesi ve hangi ilin diğerine göre daha iyi olduğunun tespit edilebilmesi için 11 adet değişkenin yardımıyla, ticaret becerisi endeksi oluşturulmuştur. Endeks değerlerinde resmi kurumlardan yararlanılmıştır. Analizin sonucunda ise; Aksaray ilinin endeks değeri; 86,11 olurken; Niğde ilinin ise; 8,33 olarak bulunmuştur. Sonuçlardan da yola çıkılarak; Aksaray ilinin, Niğde iline göre daha fazla katma değer yaratma kapasitesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Kalkınma, Girişimcilik, Aksaray, Niğde

Abstract
In today's world where competition conditions are intense, the production factor that brings labor, capital and technology together, takes risks and develops thinking strategies based on innovation is “entrepreneurship”. Entrepreneurial skills have an important share in creating alternatives by using their own regional values. From here, where entrepreneurship is high, the welfare level is high and the industrial structure is further developed. In this study; In order to determine the degree of entrepreneurship, which is one of the most important elements of local economic development, and to determine which province is better than the other, a trade skill index was created with the help of the formula of 11 variables in the Ahiler Development Agency. Official institutions have been utilized in index values. As a result of the analysis, the index value of Aksaray province was 86.11, while Niğde province was 8.33. On the basis of the results; It has been concluded that Aksaray province has the capacity to create more value added than Niğde province.

Keywords
Local Development, Entrepreneurship, Aksaray, Niğde

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri