Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL EKONOMİK KALKINMANIN AKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİLİK: AKSARAY VE NİĞDE İLLERİNİN KIYASLAMASI
(ENTREPRENEURSHIP AS A ACTOR OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: COMPARISON OF AKSARAY AND NIGDE PROVINCIES )

Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 250-265
208    147


Özet
Rekabet şartlarının yoğun olduğu günümüz dünyasında; emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren, risk alan ve inovasyona dayalı düşünme stratejileri geliştiren üretim faktörü “girişimciliktir”. Girişimcilik yetisi belli bir bölgede yaşayan insanların, kendi bölge değerlerini kullanarak, alternatifler yaratmasında önemli bir paya sahiptir. Buradan hareketle girişimciliğin yüksek olduğu yerde; refah seviyesi yüksek ve aynı zamanda endüstriyel yapı daha da gelişmiştir. Bu çalışmada; Ahiler Kalkınma Ajansı içinde yer alan Aksaray ve Niğde illerinin, yerel ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olan girişimcilik derecesinin belirlenmesi ve hangi ilin diğerine göre daha iyi olduğunun tespit edilebilmesi için 11 adet değişkenin yardımıyla, ticaret becerisi endeksi oluşturulmuştur. Endeks değerlerinde resmi kurumlardan yararlanılmıştır. Analizin sonucunda ise; Aksaray ilinin endeks değeri; 86,11 olurken; Niğde ilinin ise; 8,33 olarak bulunmuştur. Sonuçlardan da yola çıkılarak; Aksaray ilinin, Niğde iline göre daha fazla katma değer yaratma kapasitesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Kalkınma, Girişimcilik, Aksaray, Niğde

Abstract
In today's world where competition conditions are intense, the production factor that brings labor, capital and technology together, takes risks and develops thinking strategies based on innovation is “entrepreneurship”. Entrepreneurial skills have an important share in creating alternatives by using their own regional values. From here, where entrepreneurship is high, the welfare level is high and the industrial structure is further developed. In this study; In order to determine the degree of entrepreneurship, which is one of the most important elements of local economic development, and to determine which province is better than the other, a trade skill index was created with the help of the formula of 11 variables in the Ahiler Development Agency. Official institutions have been utilized in index values. As a result of the analysis, the index value of Aksaray province was 86.11, while Niğde province was 8.33. On the basis of the results; It has been concluded that Aksaray province has the capacity to create more value added than Niğde province.

Keywords
Local Development, Entrepreneurship, Aksaray, Niğde

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri