Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE DİJİTAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF SCİENTİFİC STUDİES ON THE USE OF DİGİTAL MEDİA BY GİFTED STUDENTS )

Yazar : Teslime Nur ERVASA   - Rumiye ARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 425-440
80    77


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye de 2006-2018 yılları arasında üstün yetenekli öğrencilerde dijital medya kullanımı üzerine yapılan akademik çalışmaların incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış olup araştırma deseni olarak döküman analizi tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemi Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden, Google Scholar’dan, Ulakbim’den ve yazarlardan mail yoluyla alınmış olan 16 çalışmadan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bilimsel Analiz Formu” kullanılmıştır. Bu çalışmalar:, araştırmanın türüne, yöntemine, desenine, kullanılan veri toplama teknikleri, veri analiz tekniklerine, yıllara ve araştırmanın yapıldığı üniversitelere göre incelenmiştir.Araştırma sonuçlarında üstün yetenekli öğrencilerde dijital medya kullanımı üzerine yapılan çalışmaların en çok makale türünde en az ise doktora alanında olduğu görülmüştür. Çalışmaların yöntemlerine göre incelendiğinde nicel çalışmaların nitellerden daha fazla olduğu görülmüştür. Nicel desen araştırmalarında daha çok betimsel tarama modeli nitel desen araştırmalarında ise durum çalışması modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler kullanılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Bu araştırmalarım sonucunda bu alanda yeterli çalışmanın olmadığını ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Üstün-Özel Yetenek, Dijital Medya, Bilişim, Teknoloji

Abstract
The aim of this study is to examine the academic studies on the usage of digital media by gifted students in Turkey between 2006-2018 . Qualitative research approach was used in this study and document analysis was preferred as research design. The sample of the study consists of 16 academic studies obtained from the National Thesis Center of the Higher Education Council (YÖK), Google Scholar, ULAKBIM and some of them were obtained from the authors themselves. As an instrument for collecting data ”Scientific Publication Analysis Form" was used. These studies were examined related to methodology, design, data collection techniques, data analysis techniques, years of publication and place. The results of the research show that studies on using digital media on gifted students are mostly seen in articles and rarely at doctorate thesis. When gifted students are examined according to the methods of research on using of digital media, quantitative studies have been found more than qualitative. Descriptive scanning model is mostly used in quantitative pattern research, and case study model is mostly used in qualitative pattern research. In the analysis, results were interpreted using frequency and percentages. As a result of this research, it can be concluded that there are not enough studies in this area and it needs to be improved.

Keywords
Superior-Special Ability, Digital Media, Information Technology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri