Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANATSAL CAM TASARIMINDA DÜŞÜK DERECELİ PİŞİRİMLER
(LOW-TEMPERATURE FIRING IN ARTISTIC GLASS DESIGN )

Yazar : Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 143-150
165    119


Özet
Cam, genel geçerliği olan bir anlatımla, fiziksel anlamda bir katı olarak tanımlanmasına karşın aslında belirli bir ergime noktası olmayan, kristalizasyona engel olacak kadar yüksek viskoziteye sahip aşırı soğuşmuş bir sıvıdır. Düşük sıcaklığa indirildiğinde viskozitesi artarken az ya da çok sertleşerek gelen, sıvı durumdan katı duruma geçerken bu değişimlerin süreklilik içinde gerçekleştiği, yarı düzenli yapıda inorganik eritme bir üründür. Cam malzeme ile çalışan sanatçılar, bu tanıma üretim yöntemlerini ifade edebilecek teknolojik, teknik ve kimyasal bir takım eklentiler yaparak camın üretim olanaklarını ortaya koyabilecek çok geniş teknolojik tanımlar üretebilirler. Camın malzeme olarak karakterini iyi kavramış sanatçı için cam, sanat nesnesi olarak üretim yöntemlerinin çokluğu ve her bir yöntemin geliştirilmeye çok açık olması ile son derece cazip bir malzemedir. Bu çalışmada, bahsi geçen yöntemlerden biri olan düşük dereceli pişirimler ve camın yapısal olarak bu pişirimlere etkisi ele alındı. Fırında sıcaklık kontrolünün düşük dereceli pişirimler açısından önemi vurgulandı. Sanat nesnesi olarak tasarımlanan cam ürünün, teknik çözümleme ve uygulama süreci ortaya konarak, pişirim öncesi hazırlama aşamaları, fırın rejiminde dikkat edilmesi gerekenlere, pişirim sırasında yapılması gereken müdahalelere, tavlama yönetimine ve sonucun değerlendirilmesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler
Cam, tasarım, sanat, pişirim, düşük-derece

Abstract
Despite being defined as a solid in terms of its general validity, glass is actually a highly condensed liquid. Although it has no specific melting point it has a viscosity high enough to prevent crystallization. It is a semi-regular, inorganic melt-able product which, when brought to a low temperature the viscosity increases and it becomes more or less hardened; these changes occur continuously as it passes from a liquid to a solid state. Artists working with glass can create a wide range of technological descriptions that can reveal the production possibilities of glass by making a variety of technological, technical and chemical additions that can express these production methods. Glass is a very attractive material for the artist who has a good understanding of the character of glass, namely its multiplicity of production methods and the fact that each method is very open to being developed in regards to glass being an object of art. In this study, one of the methods mentioned is low-temperature firing in which the structural effect on the glass is reviewed. For low-temperature firing the importance of temperature control in the furnace is emphasized. Through technical analysis and the application process, consideration is given to the pre-firing preparation, that which needs to be attended to in the furnace stage, the interventions to be done during the firing, the management of the annealing and the evaluation of the results of the glass product which has been designed as an object of art.

Keywords
Glass, design, art, firing, low-temperature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri