Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN BAZI ESERLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
(ABOUT THE VOCABULRYOF ABDULHAK SİNASİ HİSAR'S BOOKS )

Yazar : Melih KÜÇÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 534-550
248    167


Özet
Söz varlığı; bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi yahut kelime dağarcığı olarak tanımlanabilir. Söz varlığının içinde bulunan her bir kelime o dile ait niteliği gösterebilir. Şair ve yazarlardan hareketle yapılan söz varlığı çalışmaları çalışılan ismin hayatını ve düşünce yapısını sunabilir. Yaşadığı toplumun bakış açısını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini kısacası bir toplumun kavramlar dünyasını şekillendirebilir. Yazarlar yetiştikleri toplumdan etkilenirlerken toplumun sesi de olabilirler. Toplumların ortak hafızasını oluşturabilirken, oluşan ortak hafızayla da dile kimlik kazandırabilirler. Bu makalede öncelikle Abdülhak Şinasi Hisar’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiş, sonrasında yedi eseri taranarak sıklığı en fazla olan isimler, fiiller, bağlaçlar ve tarihlerin tespiti yapılmıştır. Çalışma; Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Çamlıca’daki Eniştemiz, Fahim Bey ve Biz, Geçmiş Zaman Fıkraları, Geçmiş Zaman Köşkleri isimli yedi eserini kapsamaktadır. Abdülhak Şinasi Hisar’ın bu yedi eserinde üslûbunu yansıtan cümlelerinden hareketle kültürünün ve hayata bakış açısının eserlerinde yansıması anlatılarak söz varlığının genel görüntüsüne ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Abdülhak Şinasi Hisar, Söz varlığı, kelime, dil, kavram

Abstract
Vocabulary can be defined as all of the words in a language, verbal repertoire, or lexicon. Every word included in the vocabulary can indicate a feature of that language. The vocabulary studies based on poets and writers can give a glimpse of their life and mindset. It can shape the perspective of the society, their beliefs, customs and traditions, namely, their world of concepts. While the writers are influenced by the community they live in, they can also be the voice of the public. They can give the language an identity with the collective memory while creating it. This article begins with information regarding Abdülhak Şinasi Hisar's life and works, then moves on to scan his seven literary works to determine the most frequently used names, verbs, conjunctions and dates. The work contains the following seven works: Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Çamlıca’daki Eniştemiz, Fahim Bey ve Biz, Geçmiş Zaman Fıkraları, Geçmiş Zaman Köşkleri. The article aims to capture a general idea of Abdülhak Şinasi Hisar's culture and outlook on life and how it is reflected in these seven works by analyzing the sentences that represent his style.

Keywords
Abdulhak Sinasi Hisar, vocabulary presence, language, word, concept

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri