Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI TİCARETTE GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA BİBLİYOMETRİK ANALİZ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS ABOUT CUSTOM TARIFFS IN INTERNATIONAL TRADE )

Yazar : Mehmet BAYIRLI   - Bekir ÇINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 363-374
81    76


Özet
Bu çalışmanın amacı “ Tarifeler “ konusunda iktisat alanında 1980-2019 yılları arasında yapılmış 4930 çalışmayı bibliyometrik olarak inceleyerek, bu konudaki çalışmaları ve eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda Web of Science (WOS) veritabanında “ Tariffs” konu başlığında yapılmış olan çalışmalar taranarak, analizi yapılmıştır. Analizi yapılan bu 4930 çalışmanın yayın yılları, dilleri, başlıkları, yazarları, ülkeleri ve atıf sayıları incelenmiştir. Ek olarak atıf ağları ve konu yönelimlerini belirlemek için sosyal ağ analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmaların yayın sayısı ve atıf sayısı bakımından 2000 sonrası büyük bir artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Yayınlanan çalışmalarda ABD’nin öncü olarak kilit bir rol oynadığı ve ABD’den American Economic Review derginsinin en çok atıf alana dergi olduğu tespit edilmiştir. Couture ve Gagnon’un (2010) çalışmasının son yıllarda en çok atıf patlamasına sahip olarak yön gösteren bir çalışma olduğu görülmektedir. Son olarak tarifeler konusunda gerçekleştirilen çalışmalarda en fazla karşımıza çıkan konular politika, ticaret, uluslararası ticaret, model, pazar, rekabet, koruma, yenilenebilir enerji ve ABD’dir.

Anahtar Kelimeler
Gümrük tarifeleri, uluslararası ticaret, bibliyometrik analiz

Abstract
The aim of this study is to examine 4930 studies, which is held between 1980 and 2019, in the field of economics about “Tariffs”. Bibliometric analysis is used in order to reveal the studies and trends on this subject. In this context, the studies carried out about “Tariffs” topic were searched and analyzed from Web of Science (WOS) database. The years of publication, languages, titles, authors, countries, and citation numbers of these 4930 studies were analyzed. In addition, social network analysis was conducted to determine the citation networks and subject orientations. It has been observed that the number of studies and the number of citations increased significantly after 2000. In the studies published, it was found that the US played a key role as a pioneer and the American Economic Review from the United States was the most cited journal. The study of Couture and Gagnon (2010) shows that this study has been the most cited reference point in recent years. Finally, the most common issues in tariff studies are politics, trade, international trade, model, market, competition, protection, renewable energy, and the USA.

Keywords
Tariffs, international trade, bibliometric analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri