Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
(NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS UNDER THE FIGHT WITH POVERTY POLICIES IN TURKEY )

Yazar : A. Muhammet BANAZILI   - Mehmet Seyda OZAN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 396-412
183    146


Özet
Son zamanlarda sosyal bilimler literatür gündemine oturan önemli olgulardan bir tanesi de yoksulluk konusudur. İnsanoğlunun dünyaya gözlerini açtığı zaman kadar eski olan yoksulluk kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu bağlamda toplum içerisindeki bu dengesizlikler arasındaki makasın kapatılabilmesi için önlemler alınması gerekmektedir. Yoksullukla mücadele; gelir dağılımındaki eşitsizliklerin nasıl ortadan kaldırılacağı üzerine merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin yürüttükleri faaliyetleri içermektedir. Yoksullukla mücadele, salt olarak devletlerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olmasının yanı sıra, bu alanda STK’lar da bu sürecin bir aktörü haline gelmiştir. Faaliyetlerini devlet güdümünden uzak ve gönüllü olarak yürüten bu kuruluşlar yoksulluğun önüne geçilmesi amacıyla da görev almaktadırlar. Bu kapsamda çalışmada, konu ile ilgili yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. İlgili veriler konuyla ilişkileri bakımından yorumlanarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Yoksullukla Mücadele Politikaları, STK’lar.

Abstract
One of the important events that have recently been on the agenda of the social sciences literature is the concept of poverty. There are many definitions of the concept of poverty, which is as old as when human beings opened their eyes to the world. In this context, precautions must be taken in order to close the gaps between these imbalances in the society. Fight against poverty; the actions contains taken by the central and local governments on how to remove the inequalities in income distribution. It has become a responsibility not only for states to undertake, but also for NGOs in this field has become an actor of this process. These organizations, which carry out their activities away from state motivate and voluntarily, are so as to preventing poverty. In this context, the written sources related to the subject were used in the paper. Relevant data have been discussed in terms of relations with the subject.

Keywords
Poverty, Fighting Against Poverty, Policies Fight With Poverty, NGOs.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri