Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RAKîB KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ
(SEMANTIC ANALYSIS OF RAKÎB WORD )

Yazar : Yeşim FETTAHOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 212-221
68    51


Özet
Konuşma insana vergi, insanı hayvandan ayıran, en mükemmel anlaşma vasıtası ve en önemli yeteneğidir. İnsan konuşan varlıktır diye tarif edilirken aslında insan düşünen varlıktır tarifinde düşünceye gizli bir telmih vardır. Zira dilsiz düşünce yok, düşüncesiz dil sakat hükmündedir. Dil ile düşünce birlikte oluşmuş olmalıdır. Düşünce dil ile ifade edilince konuşma olur. İnsanlar da konuşarak anlaşır. Meram anlatmaya yarayan her işaret dilden bir parçadır. Konuşmada sözcükler aracılık ederler. Sözcükler semantik açıdan en küçük anlamlı birimler olup, ifade ve cümlelerin yapıtaşlarını oluştururlar. Zaman içinde bu sözcüklerin delaletinde kaymalar ve değişimler yaşanır. Zaman ve zemine bağlı bir süreç içinde gelişen bu yeni durum semantik ilmi prensiplerine göre incelenir. Özellikle dini metinlerin anlaşılmasında ve dini metinlerde kullanılan terimlerin anlamları bakımından semantik yaklaşım önem arz etmektedir. Bu çalışmada Arapça [?-?-?] kelimesinin anlamı semantik prensipler çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada odak kelime olarak [????] kelimesi alınmış olup, etimolojik kökeni, İslam öncesi Arap edebiyatında kullanılışı, hadislerde kullanılışı, eş ve zıt anlamları ile Kur'ân-ı Kerîm'de türevleri ile geçtiği yerler ve Türkçe tercümelerine yansımaları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Esmaü’l-Hüsna'dan biri olan [????] kelimesinin terim anlamı ile kökü [?-?-?] kelimesinden müştak kelimelerle aralarındaki ilişkiyi tespit edebilmek hususunda bir fikir jimnastiği yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
Rakîb, Rakabe, Murâkıb, Rikâb, Semantik

Abstract
Talking to people is the most important skill that separates people from animals. When the human being is described as a being, in fact the human being is a thinking entity. Because there is no dumbt, thoughtless language is in the status of disobedience. Language and thought should be formed together. Expression is expressed in the language of speech. People understand each other by speaking. Every sign that is used to describe the purpose is a part of the language. The words are tools in speaking. The words are the smallest semantically meaningful units and form the building blocks of expressions and sentences. Over time, there are shifts and in the indication of these words. This new situation which develops in a process connected to time and ground is examined according to the principles of semantic science. The semantic approach is particularly important in terms of the understanding of religious texts and the terms used in religious texts. In this study, the meaning of the Arabic word [????] has been studied within the framework of semantic principles. In the study, the word [????] was taken as the focus, the use of etymological origin in pre-Islamic Arabic literature, its use in the hadiths, the meanings of its spouses and its counterparts and its reflections in the Qur'an with its derivatives and its reflection on Turkish translations. The aim of this study is to make an idea about the relationship between the term meaning of the word [????] which is one of the Esmaü’-Hüsna and root of the words [?-?-?] which is drived from this word.

Keywords
Rakîb, Rakabe, Murâkıb, Rikâb, Semantic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri