Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ TEMEL ALAN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN ÜSTÜN VE NORMAL ZEKA DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF TURKISH EDUCATION BASED ON THE ACHIEVEMENTS AND CRITICAL THINKING SKILLS OF GIFTED STUDENTS )

Yazar : Ayşegül İŞLEKELLER BOZCA   - Serap EMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 37
Sayfa : 163-173
68    34


Özet
Araştırmanın amacı, eleştirel düşünmeyi temel alan Türkçe öğretiminin üstün ve normal zeka düzeyindeki öğrencilerin erişi ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi belirlemektir. Çalışmada, ön test ve son test desenli deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu olmak üzere beşinci sınıf öğrencilerinden seçilen 24 kişilik iki grup araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri Mann-Whitney U ve Wilcoxon testleri ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, hazırlanan programının üstün zekalı öğrencilerin başarılarını, eleştirel düşünme becerilerini arttırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil gelişimi, dil becerileri, düşünme becerileri, eleştirel düşünme, zeka düzeyi, özel yetenekli öğrenci, özel eğitim.

Abstract
The aim of the study is to evaluate the effects of Turkish education based on the achievements and critical thinking levels of normal and gifted students. The study sample consisted of 5th grade students who were grouped as experimental and control groups. There were 24 students in each group. According to the study findings, the program specially designed for gifted and talented students was observed to increase the participant gifted students’ scores in achievement tests and critical thinking skills. In this sense, how the critical thinking abilities of students from various intellectual levels can be improved with different programs can be examined in the future.

Keywords
Language development, language skills, thinking skills, critical thinking, intellectual level, tale

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri