Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HAZİNE TAŞINMAZLARININ 2B KAPSAMINDA VE KAPSAM DIŞI DURUMLARDA SATIŞ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
(SALE PROCESSES AND ACCOUNTING OF TREASURY IMPORTS UNDER 2B AND EXCLUSIVE CONDITIONS )

Yazar : Serkan AKÇAY    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 257-268
131    78


Özet
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hazine taşınmazlarını 6292 Sayılı Kanun’a göre 2B kapsamındaki satışları yapmakta, ayrıca 2B kapsamında olmayan hazine taşınmazlarının da satışını yine kendisine verilen yetki üzerine yerine getirmektedir. Bu taşınmaz satışlarının muhasebe kayıtları ise taşınmazların bulunduğu il defterdarlığı muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri tarafından Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre yerine getirilmektedir. Bu çalışmada, 2B kapsamında olan ve bu kapsamın dışında olup satışı yapılan hazine taşınmazlarının satışının nasıl yapıldığını ve satış sonucunda muhasebe kayıtlarının nasıl yapıldığı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, hazine taşınmazlarının 2B kapsamında ve kapsam dışı olarak düzenlenen muhasebe kayıtları arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya koymaktır. Çalışma, ilgili mevzuatın kapsamlı taranması sonucunda yerine getirilmiş olup, teorik bir çalışma olarak tamamlanarak sonuçlandırılmıştır. Sonuç olarak, hazine taşınmazlarının satışında ve muhasebeleştirilmesinde görevli kuruluşlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlükleri ve ilçe Mal müdürlükleridir. Hazine taşınmazlarının satışında ve muhasebeleştirilmesindeki dayanak olarak en önemli kanun ve yönetmelikler ise, 6292 Sayılı Kanun, 6831 Sayılı Kanun, 6745 Sayılı Kanun, 7144 Sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleridir.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Hazine Taşınmazı, Satış, Milli Emlak

Abstract
General Directorate of National Estate makes the sale of the treasury estates within the scope of 2B in compliance with the Law no 6292 and also makes the sale of the treasury estates which are not within the scope of 2B based on the authority granted to itself. The account records of estate sales are kept by the accounting sections of the provincial finance offices and district fiscal offices according to Central Administration Accounting Regulation. In this study, it was dwelled on how the sale of estates both within and not within the scope of 2B is made and how the accounting records after the sale are kept. The purpose of the study is to manifest the differences and similarities between accounting records arranged within and not within the scope of 2B. The study was carried out through a detailed review of the relevant legislation and finalised accomplishing as a theoretical study. As a result, the organisations in charge of selling and accounting of treasury estates are the General Directorate of National Estate, Accounting Sections of the Provincial Finance Office and District Fiscal Offices. The most prominent laws and regulations used as a base in the sale and accounting of treasury estates are the law no 6292, the law no 6831, the law no 7144 and the relevant articles of Central Administration Accounting Regulation.

Keywords
Accounting, Treasury Estate, Sales, National Estate.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri