Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ SCHOOL BURNOUT, GENDER AND SOCIAL PROBLEM SOLVING )

Yazar : Tuğba SİPAHİ   - Ali ERYILMAZ - Gaye BIRNİ  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 34
Sayfa : 617-627
122    79


Özet
Bu çalışmanın amacı meslek lisesi öğrencileri üzerinde okul tükenmişliği ile sosyal problem çözme ve cinsiyet arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 225 kadın ve 105 erkek olmak üzere 330 meslek lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi genel tarama yöntemidir. Okul Tükenmişlik Envanteri (OKE) ve Sosyal Problem Çözme Envanteri-Kısa Formu (SPÇE-KF) ile toplanan veriler SPSS istatistik programı üzerinden çoklu regresyon, Pearson korelasyonu ve t testi analizlerine tabii tutulmuştur. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet ve okul tükenmişliği arasında anlamlı ve önemli bir ilişki bulunmamıştır. Öte yandan regresyon analizi sonucunda, öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin probleme olumsuz yönelimleri ve kaçınmacı tarzları arttıkça yükseldiği bulunmuştur. Sonuç: Okul tükenmişliği ile sosyal problem çözme alt boyutları farklı düzeylerde birbirleriyle ilişkilidir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler
Okul tükenmişliği, sosyal problem çözme, meslek lisesi

Abstract
The aim of this study is to examine the relationships between school burnout, gender and social problem solving in vocational high school students. Method: Study group of this study contains 225 females and 105 males, 330 vocational high school students in total. Method of the study is general scanning model. Data was provided via School Burnout Inventory (SBI) and Social Problem Solving Inventory- Short Form (SPSI-SF) and analysed by multiple regression, t and Pearson correlation technique. Results: By the results gained from statistical tests, there isn’t any significant and important correlation between gender and school burnout. On the other hand, by the results of regression analyse, it is seen that student’s levels of school burnout increase along as student’s levels of negative problem orientation and avoidant style increase as well. Conclusion: School burnout and sub-dimensions of social problem solving are related with each other in different levels. This subjects requires more studies on the subject.

Keywords
School burnout, social problem solving, vocational high school.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Ekim ayında yayımlanacak 41. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  7.ASOSCONGRESS

  Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri