Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONUT TASARIM, PLANLAMA VE SUNUM BİÇİMLERİNDE KÜLTÜR ETKENİNİN İZMİT ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
(INVESTIGATION OF CULTURAL EFFECT IN HOUSING DESIGN, PLANNING AND PRESENTATION IN IZMIT EXAMPLE )

Yazar : Sibel DEMİRARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 33
Sayfa : 217-236
70    74


Özet
Türkiye, endüstrileşme ile birlikte hızlı kentleşme sürecine girmiş, göçle oluşan nüfus hareketliliği de görülmeye başlanmıştır. Diğer yandan, teknik, teknolojik gelişmeler inşaat sektörünü de etkilemeye başlamıştır. Nüfusun kentlerde yoğunlaşması bina ihtiyacını arttırmıştır. Kültürle oluşan geleneksel konutların; ruhu olan, insani yönü bulunan, ergonomik ölçülerde inşa edilmiş, çevreci, sürdürülebilir olma gibi meziyetlerinin günümüz konutlarında yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Konut kullanıcılarının kültürel ve sosyo-ekonomik yönleri gözden kaçırılmaktadır. Bir konutun, güven, mahremiyet, özgürlük, rahatlık gibi farklı duyguları tatmin etmesi ve sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşamın sürdürülmesine uygun tasarıma ve konut çevresine sahip olması gerekmektedir. Bu çalışma lisansüstü dönem çalışması olan doktora tezinden üretilmiştir. Kocaeli ili, İzmit merkez ilçesinde, geleneksel konut yerleşiminden başlayarak günümüz dâhil, piyasaya arz edilen konut projeleri, yerleşim ölçeği ve kültürel unsurlar bağlamında ele alınacaktır. Birey ve çevre özelliklerini her yönüyle değerlendirerek insanları hak ettikleri ve istedikleri ortamlarda yaşamalarını sağlayacak projelerin piyasaya arzında, nicelik değil niteliğin önemli olduğunun bir kez daha vurgulanması hedeflenmektedir. *Bu Çalışma Yazarın (Sibel ASLAN-Demirarslan), TC Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı - Mimari Tasarım Programında (16.06.2000 Tarih ve Diploma Numarası:538) “Günümüz Konut Tasarımı İçin; Kullanıcı-Tasarımcı Etkileşiminde Kültür Etkeninin İzmit Örneğinde İrdelenmesi ve Bir Yöntem Önerisi” İsimli Doktora Tezinden Üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür / Konut / Tasarım / İzmit / Kullanıcı

Abstract
Turkey has entered a rapid urbanization process together with industrialization, migration and population mobility has also begun to be seen occurring. On the other hand, technical and technological developments have started to affect the construction sector. The concentration of the population in cities increased the need for buildings. Traditional houses formed by culture; spirit, humanitarian aspect, ergonomically designed, environmentally friendly, sustainable, such as the merits of today's homes are not evaluated enough. Cultural and socio-economic aspects of residential users are overlooked. A dwelling should satisfy different emotions such as trust, privacy, freedom, comfort and have a design and residential environment suitable for maintaining a healthy, peaceful and happy life. This study was produced from the PHD thesis which is a postgraduate study. Kocaeli city, Izmit central district, starting from the traditional housing settlement, including today's housing projects, settlement scale and cultural elements will be discussed in the context of. It is aimed to emphasize once again that the importance of quality is not important in the supply of projects that will enable people to live in the environments they deserve and where they deserve, by evaluating every aspect of the individual and the environment.

Keywords
Culture / Housing / Design / İzmit / User

Gelişmiş Arama


Duyurular

  PROF.DR.TARIK ÖZCAN ARMAĞANI

  Dergimizin Ekim 2019 sayısı, Prof. Dr. Tarık ÖZCAN hocamıza armağan olarak yayımlanacaktır. Bu sayının editörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Taner NAMLI ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk GÜLER tarafından yapılacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekliyoruz. SOBİDER Editörlüğü


  MAKALE KABULÜ

  Haziran ayında yayımlanacak 37. sayımız için makale kabulleri devam etmektedir. Sisteme eklenen makaleler hakem sürecinden geçerek yükleme sırasına göre yayımlanacaktır.


  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018

   

  free discount coupons open abortion pill reviews


Adres :İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü MALATYA
Telefon :05052299830 Faks :
Eposta :editorsobider@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri